Nieuws/Binnenland
430589
Binnenland

Huisvesting asielzoekers groot probleem

Den Haag - Het blijkt onmogelijk om alle asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, een huis te geven. Gemeenten moeten van Den Haag nog meer vergunninghouders een woning bieden, maar die zitten nu al met de handen in het haar. Ze hebben geen idee waar ze al die mensen moeten huisvesten.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, krijgen daarmee ook recht op een gewoon huis.

Dat is echter niet zomaar geregeld. Om dat proces in goede banen proberen te leiden, komt staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) elk half jaar met een taakstelling voor alle gemeenten.

Via een verdeelsleutel wordt vervolgens bepaald hoeveel mensen een gemeente moet opnemen.

Dit jaar moeten de gemeenten 43.000 extra vergunninghouders een dak boven het hoofd geven. Dat is een recordaantal. In 2014 ging het bijvoorbeeld nog om iets meer dan 13.000 mensen. De taak voor de gemeenten lijkt echter alleen maar verder te groeien. De eerste helft van 2017 zullen er nog eens 23.000 een huis moeten krijgen, verwacht Dijkhoff nu.

Er is nu echter al een gigantische achterstand. Momenteel zitten er 16.311 mensen in asielzoekerscentra die eigenlijk al hadden kunnen doorstromen. Als zij een normaal huis hadden gekregen, waren er nu geen nieuwe azc’s nodig.

Marco Florijn van Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van overheden en marktpartijen met het doel vergunninghouders te huisvesten, vindt de ontwikkeling „zorgelijk”. Volgens hem willen gemeenten best hun steentje bijdragen, maar lukt het ze niet. „Ze zitten met de handen in het haar.”

Florijn wil dat gemeenten zo snel mogelijk beginnen met bouwen van nieuwe huizen en met het verbouwen van bestaande panden. Zijn platform kan tips geven over hoe bijvoorbeeld een voormalig verpleeghuis tot appartementencomplex omgetoverd kan worden.

Voorrang

Momenteel krijgen vergunninghouders nog steeds voorrang op de woningmarkt. Anderen die een sociale huurwoning willen, moeten dus even wachten op de voormalige asielzoekers. Een wet die dit moet veranderen wordt nog in de Eerste Kamer besproken. „Daardoor moeten anderen soms een jaar of twee wachten tot ze aan de beurt zijn”, zegt Florijn.

De Woonbond, belangenorganisatie voor huurders, merkt dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning stijgen. Directeur Ronald Paping spreekt van een „hele zorgelijke situatie”. Paping pleit voor verregaande maatregelen: „Om meerdere redenen neemt de vraag naar sociale huurwoningen toe, terwijl het aanbod juist afneemt. De politiek zou corporaties moeten verbieden om woningen te verkopen of te liberaliseren.”

De koepel van woningcorporaties, Aedes, laat weten dat het merendeel van de asielzoekers met een verblijfsvergunning nog steeds in regulier woningaanbod wordt gehuisvest. Het is volgens een woordvoerder niet zo dat ’gewone wachtenden’ buiten de boot vallen: „Gemeenten en corporaties streven naar diversiteit en spreiding. Ze zullen dus ook andere woningzoekenden blijven huisvesten.”