Nieuws/Binnenland
431169
Binnenland

Meer dan 200 aso-asielzoekers geweerd

Amsterdam - Ruim 240 keer waren aso-asielzoekers vorig jaar tijdelijk niet welkom in een opvanglocatie vanwege wangedrag. De strafperiode varieerde van een week tot drie maanden.

In de meeste gevallen ging het om overlastgevend gedrag zoals pesterijen, beledigen, bedreigingen en soms ernstige zaken als fysiek geweld dat niet tot een aanhouding leidt. Asielzoekers die tijdelijk de toegang tot opvang wordt ontzegd, krijgen ook geen zakgeld.

Het inhouden van zakgeld kwam vorig jaar 7225 keer voor. In veel gevallen werd deze straf opgelegd omdat bewoners zich niet hielden aan de wekelijkse meldplicht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Asielzoekers die de huisregels overtreden of ernstig wangedrag vertonen, worden gestraft op basis van een speciaal huishoudelijk reglement. Bij ernstige strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.