Nieuws
435078
Nieuws

Burger betaalt €7 meer aan woonlasten

Huishoudens zijn in 2016 gemiddeld €7 meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan in 2015.

De woonlasten stegen met 1,1%, meldt COELO (Centrum voor onderzoek van de economie voor lagere overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Gemiddeld betalen woningbezitters €268 aan onroerendzaakbelasting (ozb), €5 meer dan in 2015. Wie in Texel woont, betaalt het minst: €117. Inwoners van Blaricum moeten het diepst in de buidel tasten, daar bedraagt de ozb €699. Het ozb-tarief stijgt gemiddeld met 2%.

Begroting

De stijging in Meerssen is met 37% het hoogst, de gemeente doet dat om de begroting sluitend te krijgen. In Dongeradeel werd het tarief het sterkst verlaagd met 13%. De stijging is in diverse gemeenten veel hoger dan de maximale stijging van 1,57% die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgesproken met de Rijksoverheid.  

Hondenbezitters

Waar veel huizenbezitters het haasje zijn, worden veel hondenbezitters ontzien. De hondenbelasting daalt gemiddeld fors naar €56, 10% minder dan vorig jaar. In 250 van de 390 gemeenten wordt hondenbelasting geheven. Zes gemeenten, waaronder Amsterdam, hebben de hondenbelasting afgeschaft.

Naast de hondenbelasting dalen ook de leges voor omgevingsvergunningen voor wie aan het bouwen slaat. De leges hangen samen met de bouwsom. Voor een dakkapel van €10.000 moet gemiddeld €338 worden neergeteld, 1,9% minder dan vorig jaar. Inwoners betalen gemiddeld ook minder voor een paspoort (-3,9%) en ID-kaarten (-4,9%), voor die documenten is het maximumtarief dat geldt, verlaagd. Rijbewijzen zijn met tariefstijging van 0,8% iets duurder geworden.