Nieuws/Binnenland
435217
Binnenland

Inkrimping veestapel dreigt door te veel mest

Nederlandse melkveehouders lopen het risico 20 procent van hun koeien te moeten wegdoen. De boeren verspreiden zo veel mest en daarmee fosfaat over het land, dat Nederland zich onmogelijk aan de afspraken met de Europese Commissie kan houden.

En dat terwijl Nederland al een uitzonderingspositie heeft, meldt Trouw. Ook lukt het vrijwel zeker niet om weer op tijd onder het fosfaatplafond te komen, wat de situatie nog nijpender maakt.