Nieuws/Binnenland
436550
Binnenland

Walhalla voor weidevogel

Wandelen in Edam

Toeristen uit de hele wereld zijn gek op Volendam, maar weidevogels vliegen vanuit Afrika veel liever naar Edam. Ze zijn er weer om hier te broeden en hun nageslacht groot te brengen. U kunt alleen nog dit weekend even snel een kijkje nemen in de Zeevangspolder, een van de belangrijkste kraamkamers van de grutto, voordat de boel ’op slot’ gaat tot eind juni.

Eerst maar eens genieten van het mooie Edam. Bij de Schepenmakersdijk, waar we starten, heeft u gelijk een goede indruk van de historische rijkdom van het oude stadje. U ziet fraaie oude gevels en prachtig bewaard gebleven theekoepels. Edam kende ooit grote rijkdom en was samen met Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen een van de belangrijkste handelssteden van Holland. Het van tolplaats naar stad gegroeide Edam kreeg welvaart door de scheepsbouw, haringvisserij en kaashandel.

Terug naar het heden gaan we eerst langs de oude weg die Amsterdam ooit met Hoorn verbond richting de Grote of Sint-Nicolaaskerk. Onderweg passeren we een ’boekenkast’ waarin een vriendelijke bewoner een deel van zijn boeken aanbiedt in een poging ook anderen aan het lezen te krijgen. Bij de Grote Kerk stond ooit de Noorderpoort, een van de zeven stadspoorten van een vestingwerk die de stad beschermde tegen vijandelijke aanvallen. De vesting werd in 1835 gesloopt omdat het in ernstig verval was geraakt en geen functie meer had.

Vogels spotten

Verderop wandelen we de Zeevangspolder in, een aangewezen Natura 2000-gebied zodat rustende en foeragerende vogels hier tot zichzelf kunnen komen. Honderden grutto’s en kieviten worden hier in het voorjaar geteld. Niet alleen weidevogels komen er tot rust, ook mensen vinden zichzelf terug door te gaan werken in zorgboerderijen zoals Hoeve Dove Willem, waar we even een kijkje nemen in de stallen. Koeien kauwen er vredig de tijd weg tot het moment dat ze weer de wei in mogen. De boeren hier zijn begaan met de weidevogels en hooien bijvoorbeeld niet eerder dan half juni.

Als we een weiland in gaan om over te steken naar de Zuiderzeedijk valt op dat het land echt barstensvol met ganzen zit. Niet zo vreemd want aan deze kant van de dijk hebben ze eten, aan de andere zijde ligt een heerlijk zwembad voor ze klaar. Wat maken ze toch een lawaai! Ook spotten we een grote zilverreiger die door de steeds zachtere winters sinds 1978 in ons land broedt. Uitstekende muizenjagers, maar een lekker visje of kikkertje staat hoger aangeschreven op het menulijstje. Ze waden rustig in een slootkantje, prikken af en toe met de tenen in het water waardoor de visjes worden opgeschikt, waarna de reiger bliksemsnel zijn prooi weet te pakken.

 

Hoge waterpeil

In de sloten zien we drains die door het land zijn getrokken om het water af te voeren. Ze zijn nu omhoog gezet vanwege het hoge waterpeil. Grutto’s zijn gek op die natte weilanden, reden waarom ze hier graag komen. Voordat ze de vlucht naar ons land zijn begonnen, hebben ze zich onderweg tegoed gedaan aan oude rijstkorrels op de velden in de monding van de rivier de Taag bij Lissabon.

Op de dijk gekomen, valt op wat een enorme plas water die voormalige Zuiderzee toch is. Honderd geleden ervoer men nog eens de enorme kracht van het water toen in februari 1916 een enorme stormvloed een groot deel van Noord-Holland onder water zette. Iets wat door de aanleg van de Afsluitdijk vrijwel onmogelijk is geworden.

Vanaf de met molshopen bezaaide Zuiderzeedijk zien we diverse boerencampings, ook populair bij (kite)surfers. Vlak voordat we Edam weer inwandelen passeren we het Fort Edam, waar tegenover het Strandbad met een grote camping ligt. Het fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam die tussen 1880 en 1914 werd aangelegd ter verdediging van de grote steden. Om de vijand op afstand te houden werd het polderland buiten de stelling onder water gezet en de nog begaanbare plaatsen door een fort verdedigd.

De camping met strandbad wordt begrensd door een haventje, dat met een sluis met Edam is verbonden en de grens vormt met Volendam. Verderop wandelen we langs de eeuwenoude grachten van het beeldschone, rustige stadje. Waarom gaan al die toeristen toch altijd naar Volendam?

Reacties: [email protected]

Route

7,5 km. Honden verboden. 30% onverhard. Deze route is vanaf half maart t/m half juni voor wandelaars gesloten.

Horeca in Edam en in het seizoen bij het Strandbad.

Kaasmarkt

Al sinds de 16e eeuw kent Edam een kaasmarkt. Vanaf 1989 is die in ere hersteld, nadat de markt in 1922 voor commerciële doeleinden was gesloten. Van begin juli tot half augustus wordt nu elke woensdag van 10.30 tot 12.30 uur een folkloristische markt gehouden. Toeristen zien hoe de kaas met bootjes wordt aangevoerd, en op de markt wordt ’verhandeld’.