Nieuws/Binnenland

Uitslag Stelling: ’Nederland raakt erg vol’

De bevolkingstoename in Nederland naar 17 miljoen is voor de meeste deelnemers van de Stelling van de Dag geen heugelijk feit. De meerderheid vreest vooral de gevolgen van de migratiestroom.

Het aantal an sich jaagt al velen schrik aan en de meesten geloven dat Nederland qua omvang veel te klein is voor zo’n miljoenengetal. „Gezien de oppervlakte van Nederland, kun je wel zeggen dat we nu aan de top zitten.”

Kunnen de meesten nog leven met natuurlijke groei via geboortes, de aanwas door migratie wordt echter zeer problematisch gevonden. „Zeer zorgwekkend. Nederland is al erg klein en een zeer groot gedeelte wil ook nog in de randstad wonen, wat sterk ten koste van de leefbaarheid gaat”, meent een stemmer.

De leefbaarheid in Nederland gaat eraan doordat steeds meer groen moet wijken voor huizenbouw, denken velen. Vooral de randstad, waar velen zich willen vestigen, zal daaronder lijden.

De vrees leeft dat het sociale vangnet verloren gaat; er zijn nu al teveel inactieven ten opzichte van actieven onder de beroepsbevolking en dat aantal zal groter worden, denken de meesten. „Er is nu in dit land al een tekort aan banen en er komen steeds meer mensen binnen. Ons sociale stelsel gaat er op deze manier aan.”

Bovendien, zo schetst een ander, zijn er door allerlei technologische ontwikkelingen straks minder banen voorhanden: „het gaat veel te hard en met de huidige IT- en technische ontwikkelingen hebben wij straks minder arbeidsplaatsen nodig.”

Dat bevolkingsaanwas misschien nodig is om de welvaart in ons land te behouden, wordt niet onderschreven door de respondenten. Slechts drie jaar geleden was er nog sprake van bevolkingsdaling. Sommigen vinden dat er niet gekeken moet worden naar de ’kwantiteit’, maar naar de ’kwaliteit’.

Velen menen dat de immigrantenstroom slechts bestaat uit ’gelukzoekers’, die geen wezenlijke bijdrage zullen (gaan) leveren aan onze economie.

De sussende woorden van Joop de Beer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut dat de drukte in Nederland slechts ’relatief’ is, wordt totaal niet gedeeld door de deelnemers. Bovendien: drukte went nooit, zo spreken de meesten De Beer tegen.

De Club van Tien Miljoen die al jaren strijdt tegen bevolkingstoename, wordt massaal omarmd als medestander. Bijna negen op de tien geven bestuurslid Carl-Eric Rasch gelijk wanneer hij zegt dat bevolkingsaanwas ’de veroorzaker is van veel internationale problemen’. Er moet een rem op de bevolkingstoename in Ñederland en in de wereld komen, stelt de meerderheid.

De wereldwijde bevolkingsgroei wordt door velen als problematisch gezien. De ’ongebreidelde’ groei leidt tot grote druk op voorzieningen waardoor er gebrek zal ontstaan aan allerlei levensbehoeften.

Zo stelt een bezorgde stemmer: „Het stopzetten van de bevolkingsgroei moet als topprioriteit op de politieke agenda geplaatst worden. Menig conflict wordt nu al direct of indirect veroorzaakt door de angst voor tekorten.” Maar politici zullen dit thema niet snel agenderen, uit angst om hun vingers te branden aan een politiek gevoelig item. Er rust een taboe op, denkt negen op de tien stemmers.