Nieuws/Binnenland
439385055
Binnenland

Steeds meer directe lozingen drugsafval in bodem

Politie ontmantelde flink meer drugslabs

In het educatieve proeflab zijn ook pillen te zien en ’stempels’ waarmee logo’s op de pillen worden geslagen.

In het educatieve proeflab zijn ook pillen te zien en ’stempels’ waarmee logo’s op de pillen worden geslagen.

Amsterdam - Uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 dat door de politie aan De Telegraaf is verstrekt, blijkt een flinke toename van het aantal ontdekte drugslabs. Werden er in 2015 nog 59 drugslabs ontmanteld, vorig jaar waren het er al 90. Nergens was de groei zo sterk als in Oost-Nederland.

In het educatieve proeflab zijn ook pillen te zien en ’stempels’ waarmee logo’s op de pillen worden geslagen.

In het educatieve proeflab zijn ook pillen te zien en ’stempels’ waarmee logo’s op de pillen worden geslagen.

In 2015 stuitte de politie hier nog op zeven drugslabs voor de productie van xtc en amfetamine, maar in 2019 waren dat er al 20. Brabant blijft echter ’s lands belangrijkste ’pillenschuur’.

Het aantal plekken waar de producenten drugsafval dumpten, daalde fors: van 292 in 2018 naar 191 in 2019. Hieruit blijkt volgens de politie dat de criminele pillen- en poederboeren geraffineerder zijn geworden bij het wegwerken van het afval. Er wordt meer afval direct geloosd in waterputten en de bodem, de hoeveelheid chemicaliën per dumping is fors toegenomen en de politie ziet dat drugsafval vaker achteloos wordt achtergelaten op een productieplaats.

Chemicaliënspoor van vijf kilometer

In november trof de politie in Uden een chemicaliënspoor aan van maar liefst vijf kilometer. Een zuur dat wordt gebruikt bij de productie van synthetische drugs, was geloosd vanuit een rijdende wagen. In juli dobberden 140 vaten met 2500 liter chemisch afval in een rivier bij Roosendaal.

Stefan Beckers, afdelingshoofd drugs van de landelijke recherche: „Je ziet meer spreiding tussen productie en opslaglocatie. Criminelen gebruiken spreiding om de pakkans te verkleinen. Je zit hier in een gebied waar je binnen een paar tellen de grens over bent. Dat maakt het werken ingewikkelder.” Zo ziet de politie dat drugscriminelen in Duitsland opslagplaatsen met vele tienduizenden liters chemicaliën hebben en vervolgens heen en weer rijden tussen die plekken en de labs in Nederland.