Nieuws/Binnenland
440443
Binnenland

Kabinet pakt salafisten aan, maar geen verbod

DEN HAAG - Het kabinet laat het salafisme in Nederland beter in de gaten houden en in kaart brengen. De bewindslieden zijn bezorgd dat er vanuit de orthodox-islamitische geloofsopvatting wordt geronseld voor de jihad.

Het doel van het kabinet is te voorkomen dat er vanuit het salafisme haat wordt gepredikt en kinderen worden geïsoleerd en ingeprent met een vijandsbeeld tegen de Nederlandse maatschappij. Tot een verbod wil het kabinet nog niet overgaan. Ook bij Defensie wordt het aanhangen van deze stroming op zichzelf niet verboden. Wel worden salafistische organisaties aangepakt die haat prediken.

Scholen krijgen ’handreikingen’ waarmee ze kunnen beoordelen of gedrag van religieuze organisaties al dan niet toelaatbaar is. Burgemeesters die zich geconfronteerd zien met een salafistische haatprediker, krijgen het advies de bijeenkomst te verbieden op grond van verwacht gevaar voor de openbare orde. Ook zal er vaker subsidie worden ingetrokken van organisaties van deze stroming. Ook zal het kabinet meer openheid eisen over (buitenlandse) geldstromen naar en binnen salafistische organisaties.