440757
Binnenland

Kamerleden snappen kritiek niet

Kinderombudsman kraakt noodopvang

De Kinderombudsman heeft forse kritiek op de opvang van asielkinderen. Kamerleden kunnen echter weinig met de aanklacht van Kinderombudsman Marc Dullaert. Politici klagen dat hij niet genoeg oog lijkt te hebben voor hoeveel moeite Nederland wél doet en dat hij niet lijkt te snappen onder welke druk er nu gewerkt wordt in de asielketen.

In het nog niet gepubliceerde onderzoek ‘Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland’ heeft de Kinderombudsman flinke kritiek op hoe asielkinderen worden opgevangen, blijkt uit informatie die De Telegraaf in handen heeft. De rechten van hen zouden “onder druk” staan. Dullaert beveelt onder meer aan om grootschalige noodopvang te stoppen en wachttijden te verkorten.

De opvang van vluchtelingenkinderen is volgens Dullaert “onder de maat” en de verblijfsduur in de noodopvang is “veel te lang”, oordeelt hij. Ook qua zorg en onderwijs schiet het volgens de Kinderombudsman tekort in de opvang. Een normaal gezinsleven zou in de noodlocaties nauwelijks mogelijk zijn. Zo is er weinig privacy volgens de Kinderombudsman en weinig ruimte om te spelen, sporten en ontspannen.

Schadelijk voor kinderen

De Kinderombudsman heeft kritiek op de vele verhuizingen die asielkinderen mee moeten maken. Het zou “in directe strijd” met “hun kinderrechten” zijn.

De duur van de gezinshereniging is Dullaert ook een doorn in het oog. Het kan meer dan twee jaar duren voordat kinderen en ouders elkaar weer zien, constateert hij. Dat zou schadelijk voor de kinderen zijn.

Dullaert vreest een “verloren generatie” als deze asielkinderen niet meer mogelijkheden krijgen om te integreren. Vluchtelingen die alleen in Nederland zijn aangekomen en hier meerderjarig worden, krijgen ook te weinig aandacht volgens de Kinderombudsman.

Lede ogen

Kamerleden zien de kritiek met lede ogen aan. VVD-Kamerlid Azmani vindt het “opmerkelijk dat wanneer met man en macht wordt geprobeerd in dit land asielzoekers een veilig dak boven hun hoofd te geven, waarbij de grenzen in zicht zijn van wat we aankunnen, deze Kinderombudsman nu weer met een kritisch rapport moet komen wat er allemaal beter had gekund”. De liberaal wil dat er meer oog is voor de context, de druk waar Nederland onder staat. “Natuurlijk doe ik niets af aan het recht op onderwijs voor kinderen en medische zorg wanneer dit noodzakelijk is, maar meer begrip voor de huidige situatie mag van een Kinderombudsman wel worden verwacht.”

PVV-Kamerlid Fritsma vindt het “belachelijke kritiek”. “Asielzoekers krijgen hier juist veel te veel. Denk aan gratis gezondheidszorg inclusief de zorg waar Nederlanders zich voor moeten bijverzekeren.” Het onderzoek van Dullaert verandert weinig aan het standpunt van de politicus. “De PVV wil de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en dit soort gezeur van naïevelingen als Kinderombudsman versterkt dat standpunt alleen maar.”

Het onderzoek van de Kinderombudsman is al even onderwerp van gesprek in Den Haag. Omdat het waarschijnlijk het laatste rapport is van Dullaert, omdat die van de Nationale Ombudsman geen contractverlenging krijgt, werd al verwacht dat hij nog eens flink uit zou halen naar het kabinet.

 

Tips? Mail de redactie op asiel@telegraaf.nl