Nieuws
440955
Nieuws

Steun geflopte taxi Zuidoost teruggeëist

Amsterdam - De gemeente Amsterdam gaat subsidie terugvorderen van de geflopte duurzame taxidienst gCab.

Volgens het dagelijks bestuur heeft gCab niet aan de verplichtingen voldaan die horen bij de verstrekte subsidie.

Zo verzuimde gCab tijdig een subsidieverantwoording in te dienen.

De duurzame taxidienst werd begin 2014 omarmd als fijnmazig, aanvullend vervoer in stadsdeel Zuidoost. Doel was bovendien om de naar schatting duizend tot tweeduizend illegale taxichauffeurs die actief zijn in Zuidoost buitenspel te zetten. Zij veroorzaken al jaren veiligheidsproblemen en verkeer- en parkeeroverlast.

Door een subsidie van circa 60 duizend euro te verstrekken aan gCab hoopte Zuidoost gelegaliseerde werkgelegenheid te creëren voor snorders, die een baan zouden krijgen bij de elektrische taxidienst.

Tegelijk moesten de elektrische wagentjes Zuidoosters vervoeren van huis naar metro- en busstations. De duurzame taxidienst flopte echter volledig. Alleen in de eerste periode werd af en toe nog wel eens een groen wagentje van gCab waargenomen, maar na enkele maanden leek de taxidienst compleet van de aardbodem verdwenen.

Bovendien bleek gCab zijn verantwoording van de subsidie niet op orde te hebben, stelde het stadsdeel toen het de subsidiekraan dichtdraaide. gCab-directeur Frank van der Vorm wees echter met de beschuldigende vinger naar stadsdeel Zuidoost, dat volgens hem slechts een deel van het toegezegde geld overmaakte. Eind oktober 2014 zei hij: ,,gCab heeft ondanks alle tegenslagen de afgelopen tien maanden alles gedaan om het project van de grond te krijgen. Het project stagneert, omdat de hiervoor beloofde financiële middelen niet tijdig beschikbaar kwamen. Zonder geld kunnen we niets.”

Inmiddels lijkt gCab, onderdeel van gConcepts, definitief te zijn verdwenen. Zowel de website van gCab als gConcepts is uit de lucht. Volgens directeur Frank van der Vorm is de terugvordering onterecht: ,,In december heeft een accountantsrapport aangetoond dat het ontvangen voorschot volledig en correct is besteed en heeft gCab een factuur gestuurd voor het resterende bedrag.”