Nieuws
441655
Nieuws

Spaartaks diefstal door overheid

AMSTERDAM - Volgens de Advocaat Generaal van ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad is de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm, met een vast rendement van 4%, “oneigenlijke eigendomsontneming”. In gewoon Nederlands: diefstal door de overheid!

Het belangrijkste argument hiervoor is dat iedereen hetzelfde percentage betaalt, of men nu wel of niet die 4% rendement heeft behaald.

Regeling achterhaald

Volgens de Advocaat Generaal is deze regeling, die in de jaren negentig is bedacht door het duo Zalm en Vermeend, achterhaald. Ik kan mij toen nog herinneren dat alle belastingadviseurs van mening waren dat dit een fantastische belasting was.

Immers alle rendementen boven de 4% waren onbelast. Een feestje voor de belegger! Dat het anders zou lopen kon men toen blijkbaar niet voorzien. Maar ja, de vooruitziende blik van de politiek is meestal toch niet veel verder dan de volgende verkiezingen.

Indien de Hoge Raad het advies volgt dan denk ik dat de verhoging en aanpassing van de vermogensrendementsheffing voor Staatssecretaris Wiebes godzijdank van de baan is.

Er zal dan voor hem niets anders opzitten dan de vermogensrendementsheffing te baseren op daadwerkelijk behaalde rendementen.

Hetgeen eigenlijk ook het enige eerlijke systeem is. Wiebes uitspraak dat dit voor de Belastingdienst niet mogelijk is, is in deze digitale tijd natuurlijk gewoon flauwekul.

Forfait onrechtvaardig

Alle belastingen die uitgaan van een forfait worden door de belastingplichtige als onrechtvaardig ervaren. Kijk naar de bijtelling van de zakelijk gereden auto.

Het feit dat half leasing Nederland een stekker-hybride met geen, of een lage bijtelling heeft aangeschaft, is het beste bewijs. Overigens ben ik voorstander van een vast percentage bijtelling en niet van de mogelijkheid om door middel van kilometeradministratie onder de 500 km per jaar te blijven en daarmee de bijtelling te ontlopen.

Het scheelt een complete afdeling belastingcontrole van 50 mensen in Winterswijk en het levert een eerlijker verdeling op. Het tarief kan dan omlaag naar 15% voor iedereen. Wil men niet bijtellen dan gewoonweg een privé auto kopen.

Lappendeken

In politiek Den Haag is men voortdurend bezig om van ons belastingstelsel een lappendeken van uitzonderingen en regeling op regeling te maken.

Bij een eenvoudig belastingstelsel is de draagkracht onder de belastingplichtigen ook veel groter en de uitvoering minder fraudegevoelig. Gezien de steeds verdere versplintering van ons politieke landschap (teveel partijen) denk ik dat een eenvoudiger belastingsysteem helaas een utopie zal zijn.

Frits Panhuyzen is algemeen directeur bij SynVest Asset Management in Amsterdam www.synvest.nl