Nieuws/Binnenland
442984263
Binnenland

’Hereniging weegt zwaarder dan opvangcrisis’

Rechter: nareisbeperking onwettig, Syrisch gezin mag herenigd

Vluchtelingen bij het asielcomplex in Ter Apel.

Vluchtelingen bij het asielcomplex in Ter Apel.

DEN HAAG - De nareisbeperking die het kabinet heeft ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken, kent geen wettelijke basis. Dat concludeert de voorzieningenrechter in Haarlem.

Vluchtelingen bij het asielcomplex in Ter Apel.

Vluchtelingen bij het asielcomplex in Ter Apel.

In een zaak over een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, bepaalt de voorzieningenrechter nu dat haar Syrische gezinsleden meteen moeten worden toegelaten in Nederland. Zij hoeven niet eerst een half jaar te wachten.

Soedan

De gezinsleden verblijven op dit moment in Soedan op een tijdelijk visum dat deze week afloopt. De vrouw heeft een asielvergunning in Nederland gekregen. Haar kinderen krijgen door de nareismaatregel pas in april volgend jaar een zogenoemde machtiging tot voorlopig verblijf, tenzij zij eerder zelf geschikte woonruimte in Nederland vinden. De gezinsleden hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit en wachten een nieuwe beslissing van de staatssecretaris af. Intussen spanden de gezinsleden een rechtszaak aan.

De rechter is het niet eens met het betoog van staatssecretaris Eric van der Burg dat de nareisbeperking een feitelijke mededeling is waarvoor geen wettelijke basis nodig is. De rechter oordeelt ook dat de nareismaatregel in strijd is met de Nederlandse Vreemdelingenwet en twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

De rechter vindt het belang van de vrouw en vooral van de zes minderjarige kinderen om nu spoedig met hun moeder te worden herenigd „zwaarder wegen dan het belang van de staatssecretaris om de opvangcrisis het hoofd te bieden.” De rechter bepaalt dat de echtgenoot en de kinderen binnen 24 uur hun machtiging tot voorlopig verblijf moeten krijgen. Daarmee kunnen zij naar Nederland komen.

Overeenkomst onder hoogspanning

De grote vraag is wat deze uitspraak betekent voor andere pogingen tot gezinshereniging, zeker omdat de maatregel onderdeel is van een politieke overeenkomst die onder hoogspanning is gesloten. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid wil daar niet op vooruitlopen. „We hebben kennisgenomen van de uitspraak en gaan deze nu bestuderen”, zegt de woordvoerster. „De asielopvang staat al langere tijd onder hoge druk. Daarom hebben we in augustus een pakket aangekondigd om te zorgen voor verlichting. De maatregel op gezinshereniging is hier een belangrijk onderdeel van. Deze pijnlijke maatregel is niet lichtzinnig genomen.”

Onder de achterban van coalitiepartij CU leidde de nareisbeperking tot onvrede. Ook D66 was tegen, evenals de linkse oppositie. CU-Kamerlid Ceder laat weten: „Tegenover voor de CU belangrijke en structurele verbeteringen in de asielketen - zoals de spreidingswet - hebben we alleen ruimte gegeven voor deze maatregel, als die juridisch houdbaar is. Nu de wettelijke basis er niet is, ga ik ervan uit dat het kabinet de beslissing respecteert en opvolgt.”