444239
Binnenland

Wijkagent mag mensen opzoeken na protesten

DEN HAAG - Wijkagenten mogen mensen aanspreken die op een abnormale manier via sociale media protesteren tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Dat zei justitieminister Ard van der Steur woensdag in de Tweede Kamer. Hij vindt dat een wijkagent zelf die keuze kan maken en mensen thuis mag opzoeken.

Maar VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden dat dit te ver gaat. ,,De politie geeft hiermee een verkeerd signaal af. Mensen moeten hun zorgen kunnen uiten'', vindt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. Ook Louis Bontes hekelde de huisbezoeken die de politie soms brengt aan mensen die zich tegen vreemdelingen keren.

Volgens Van der Steur mogen mensen natuurlijk protesteren, als het op een normale manier gebeurt. Het gaat bovendien niet om huisbezoeken; er wordt aangebeld en een praatje gemaakt als iemand daarmee instemt, zei hij. ,,Dat doet de wijkagent dagelijks. Het is zijn taak om even de stekker in de samenleving te steken.''

De minister is niet van plan om meer politiemensen aan te stellen, waar de oppositie op aandringt. Die vreest dat er te weinig agenten zijn om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De oppositie wees op het extra werk dat is ontstaan door de grote toestroom van vluchtelingen en problemen die dat oplevert in en rondom opvanglocaties.

Van der Steur erkende dat de politie het druk heeft en dat daardoor bepaald werk wordt verdrongen. Maar er is volgens hem geen geld voor extra agenten. Wel wil hij dat bijvoorbeeld vrijwilligers makkelijke taken meer overnemen van de politie, eventueel met behoud van uitkering.