Nieuws
444366
Nieuws

Amsterdam wil verlenging Noord/Zuidlijn naar Schiphol

AMSTERDAM - Ondanks de hoge kosten wil Amsterdam de verlenging van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol toch doorzetten.

Dat blijkt uit een voorstel van D66 waarvoor genoeg steun is in de gemeenteraad.

Uit een eerdere studie, een zogenaamde Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse, is gebleken dat de voordelen van een verlengde metrolijn naar Schiphol eigenlijk niet opwegen tegen de nadelen.

Dit onderzoek wees onder meer uit dat de kosten van het extra stukje metro rond de 2,2 miljard euro zouden bedragen.

Daarom besloot verkeerswethouder Litjens van de hoofdstad om deze variant voorlopig niet nader te onderzoeken.

Ondermaats

Maar wat D66 betreft, gesteund door PvdA en VVD, moet er zo spoedig mogelijk begonnen worden met het benodigde onderzoek naar de verlening van de Noord/Zuidlijn.

Volgens de partijen is Schiphol wereldwijd goed verbonden, maar zijn de ov-verbindingen aan de ‘landzijde’ van Schiphol ondermaats.

Overigens zouden niet alleen de uitbreiding van het metronetwerk, maar ook andere vervoersopties zoals bus en trein moeten worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

,,Ik wil dat onderzoek uitwijst dat de metro de beste optie is’’, aldus raadslid Bart Vink (D66). ,,De kosten/banenanalyse die is uitgevoerd is een nuttig hulpmiddel, maar reizigers van buiten zitten niet goed verwerkt in dat verkeersmodel. Je moet blijven nadenken.’’

Steun werkgevers

De lokale partijen worden in hun wens om het metronetwerk uit te breiden gesteund door regionale werkgevers, waaronder met name Schipholbaas Jos Nijhuis.

Naast het onderzoek naar de optie Schiphol, willen de partijen ook dat de Noord/Zuidlijn zo snel mogelijk na de gereedkoming wordt uitgebreid met een halte bij het gebied Sixhaven in Noord. Vanmiddag wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad.

De bouwkosten mogen hoe dan ook niet uit de hand lopen zoals bij de Noord/Zuidlijn, stelt Vink. ,,We hebben geleerd van de Noord/Zuidlijn. Nieuwe verbindingen zijn nodig maar het moet sober, gefaseerd, met een valide begroting en met zo min mogelijk overlast gebouwd worden.”

Blijf op de hoogte van al het relevante nieuws. Meld hier aan voor de gratis nieuwsbrief