Nieuws/Binnenland
444636
Binnenland

Meer toezicht op internaten

DEN HAAG - Het toezicht op alle internaten wordt intensiever, dus ook op eerder in opspraak gekomen jeugdverblijven van moskeeën. Zo wordt voortaan gekeken of kinderen deelnemen aan de samenleving. De Eerste Kamer stemde dinsdag unaniem voor de nieuwe regels, die op zijn vroegst in mei gaan gelden.

De maatregelen moeten de veiligheid en het welzijn van kinderen in alle internaten vergroten. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) gaat de verblijven minstens één keer per jaar bezoeken, meldde het ministerie van Sociale Zaken.

Er komt toezicht op de opvoeding van de kinderen. Verder wordt nagegaan of de kinderen bijvoorbeeld sporten en contact hebben met kinderen buiten het internaat. De internaten krijgen een onafhankelijke vertrouwenspersoon en voor alle medewerkers wordt een zogenoemde Verklaring Omtrent Gedrag verplicht.

Tot nu toe was er alleen toezicht op zaken als brandveiligheid of vluchtroutes.

Vier jaar geleden was er veel ophef toen bleek dat er van alles mis was in drie Turkse moskee-internaten in Rotterdam. Ze waren soms onveilig. Maar vooral pedagogisch ging het niet goed. Rotterdam kon daartegen echter geen stappen ondernemen omdat er nog geen wet was.

Begin 2013 kwam minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) met minimumnormen waaraan de moskee-internaten moesten voldoen.