Nieuws
444672
Nieuws

Consument huiverig om gegevens te delen

Klanten staan niet te springen om persoonlijke informatie met winkeliers te delen. Dat blijkt uit een onderzoek van ABN Amro onder 1500 consumenten dat dinsdag werd gepresenteerd.

Vooral het delen van gegevens aan online winkels stuit mensen tegen de borst. 60 procent van de ondervraagden geeft aan daar ’niet’of zeker niet’ voor open te staan. Bij fysieke winkels ligt dit percentage met 57 procent iets lager.

Voorkeur voor zelfstandige winkeliers

Dat consumenten eerder bereid zijn om persoonlijke informatie te delen met fysieke winkeliers heeft volgens de ondervraagden te maken met persoonlijk contact en een gevoel van betrouwbaarheid dat hieruit voorkomt. Die factoren verklaren ook waarom consumenten als het om fysieke winkels gaat meer vertrouwen hebben in kleine, zelfstandige winkeliers dan in grootwinkelbedrijven.

Openheid

Als een klant een bedrijf vertrouwt, kiest hij eerder voor gemak dan privacy. Dit vergroot de kans dat mensen zich aanmelden voor een nieuwsbrief, een klantenkaart nemen of de app van een winkel downloaden. Belangrijk hierbij is dat winkeliers hun consumenten vertellen wat ze met de gegevens doen. Zodra retailers hier open over zijn blijkt 68 procent van de consumenten bereid om informatie te delen.

Voordeeltje

Financieel voordeel blijkt voor consumenten de voornaamste drijfveer om gegevens te delen met winkeliers. Wat opvalt is dat kortingen en persoonlijke aanbiedingen een relatief grotere rol spelen in de leeftijdsgroepen 15-29 jaar en 30-44 jaar dan in de leeftijdscategorieën daarboven. Daarnaast vindt het segment 30-44 jaar loyaliteitsvoordelen belangrijker dan de andere groepen en staat daardoor meer open voor bijvoorbeeld een klantenkaart.

Privacy-paradox

Wat opvalt is dat de onbereidheid om informatie te delen soms in schril contrast staat met het gemak waarmee consumenten hun persoonsgegevens vervolgens weggeven, aldus het onderzoek. Velen gaan akkoord met privacy-overeenkomsten en gebruikers-voorwaarden zonder goed te weten wat daarin staat. Zo zegt 79% van de consumenten veel waarde te hechten aan privacybescherming maar leest slechts 10% deze voorwaarden ’vaak of altijd’ en 60% ’zelden tot nooit’. Dit wordt de privacy-paradox genoemd: de kloof tussen de zorg van mensen in de publieke opinie om hun privacy en de waarde die ze er in de dagelijkse praktijk aan hechten.