Nieuws
444725
Nieuws

Veel zzp'ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Veel zelfstandigen zonder personeel in ons land zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 21,9 procent van de zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Veel zelfstandigen zonder personeel in ons land zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 21,9 procent van de zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Zelfstandigen zijn niet verplicht verzekeringen tegen inkomensverlies af te sluiten. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw, bijvoorbeeld via lijfrente.

Inkomen

Vooral de hoge lasten voor een aov lijken zzp’ers tegen te houden bij het afsluiten van een verzekering; hoe hoger hun inkomen, hoe vaker er premie wordt betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente.

Zelfstandigen met personeel

Zelfstandigen mét personeel (zmp’ers) verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zelfstandigen zonder personeel. In 2013 was bijna 35 procent van de zmp’ers voorzien van een aov, ruim boven het aandeel verzekerde zzp’ers van bijna 22 procent.

Vrouwen

Wat opvalt uit de cijfers is dat vrouwelijke zzp’ers minder geneigd zijn een verzekering af te sluiten dan mannen. 13 procent van de vrouwen die niet samenwonen met hun partner heeft een aov, tegen 19 procent van de mannen die niet samenwonen.

Van de vrouwen die wel samenwonen met hun partner is slechts 9 procent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Mannen verzekeren zich als ze samenwonen juist vaker tegen arbeidsongeschiktheid: 33 procent.

Jongeren

Jongeren zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ruim een op de tien zzp’ers tot 25 jaar betaalt aov-premie. In de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar is een kwart verzekerd. In de leeftijdsgroep tot 65 daalt het aantal verzekerde zzp’ers licht. Vanaf 65 jaar is van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vrijwel geen sprake meer: 1 procent heeft deze verzekering nog lopen.