Nieuws/Binnenland
445615
Binnenland

’Aanslag Parijs eerste in reeks’

Amsterdam - De commando-achtige aanval op doelen in Parijs afgelopen november was de eerste in een reeks die komen gaat, voorspelt de internationaal bekende Noorse terrorismeonderzoeker Petter Nesser.

Nesser voorziet dat het aantal terroristische aanslagen in Europa met een paramilitair, guerrilla-achtig karakter toeneemt, mogelijk zelfs met gebruikmaking van chemische wapens. Nesser doet zijn voorspelling op basis van onderzoek naar twintig jaar jihadisme in Europa. Daarbij verzamelde hij informatie over 151 terroristische plannen en onderzocht er daarvan 40 nader.

,,De aanvallers zullen waarschijnlijk nieuwe technologieën gaan gebruiken, zoals drones. Er zijn reeds amateuristische plannen aangetroffen op dit gebied. We moeten erop rekenen dat de terroristen voor maximaal effect zullen trachten hun aanvallen live via de media te verspreiden en daarmee het werk van beleidsmakers en hulpverleners te bemoeilijken”, aldus Nesser, die vorig jaar het boek Islamist Terrorism in Europe, a History publiceerde bij de Oxford University Press.

Nesser, senior-onderzoeker van het Noorse Defence Research Establishment FFI, was één van de sprekers tijdens een recent congres van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zijn toespraak is integraal afgedrukt in het zojuist verschenen magazine ’Nationale veiligheid en crisisbeheersing’.

Hij waarschuwt voor de capaciteitsproblemen waarmee Europese veiligheidsdiensten nu kampen: ,,Tussen 2008 en 2015 waren er tenminste acht plannen voor aanvallen van het kaliber van die in Parijs in november vorig jaar. Bij vijf daarvan was er een verband met aan Al-Qaeda gelieerde netwerken en bij drie ervan was er sprake van banden met IS. Het nieuwe aan de aanvallen in Parijs was dat ze slaagden. Een belangrijke reden daarvoor is dat de Europese veiligheidsdiensten kampen met capaciteitsproblemen. Tot aan het uitbreken van de oorlogen na de Arabische lente kon zo’n 80 procent van de jihadistische plannen in Europa verijdeld worden of mislukten ze vanwege de incompetentie van de terroristen zelf. Vandaag de dag slagen er meer plannen.”

Paul Abels, hoofd van de NCTV-afdeling Terrorisme en Extremisme, signaleert in zijn bijdrage dat ,,de maatschappelijke verhoudingen ook in Nederland sterk onder druk staan”: ,,De polarisatie tussen bevolkingsgroepen zal de komende jaren een belangrijke risicofactor vormen voor radicalisering: niet alleen onder moslims, maar ook aan de extreemrechtse – en in reactie daarop de extreemlinkse zijde van het politieke spectrum.”

Volgens Abels, tevens plaatsvervangend directeur Analyse en Strategie binnen de NCTV, ,,kan de angst voor de islam bij sommige autochtonen doorslaan in toenemende geweldbereidheid.” Hij vreest dat een enkel incident een reeks gewelddadigheden losmaakt die de maatschappij ontwricht.

Zowel NCTV-topambtenaar Abels als onderzoeker Nesser waarschuwen voor de toename van terroristische aanslagen door labiele, gestoorde personen. Dit soort verwarde types worden binnen de NCTV ’potentieel gewelddadige eenlingen genoemd’. ,,De meest zorgelijke ontwikkeling op het vlak van terroristisch geweld doet zich niet zozeer in een ver buitenland voor, maar heel dichtbij. De individualisering in onze maatschappij heeft directe gevolgen voor onze veiligheid. Sociale verbanden en structuren, die in het verleden barrières opwierpen en interventies mogelijk maakten tegen radicalisering, functioneren niet of nauwelijks meer.”