Nieuws/Binnenland
4466229
Binnenland

Amsterdamse fractie steunt controversiële energie

GroenLinks zegt nee tegen ’GL-motie’ over biomassa

Wethouder ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie, Marieke van Doorninck van GroenLinks.

Wethouder ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie, Marieke van Doorninck van GroenLinks.

Amsterdam - Nota bene de Amsterdamse fractie van GroenLinks heeft zich tegenstander verklaard tegen een GroenLinks-motie die komend weekeinde tijdens het partijcongres wordt behandeld.

Wethouder ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie, Marieke van Doorninck van GroenLinks.

Wethouder ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie, Marieke van Doorninck van GroenLinks.

De Partij voor de Dieren wilde dat de gemeenteraad van Amsterdam zich alvast uitspreekt tegen het verbranden van ’houtige biomassa’ als ’duurzame hernieuwbare energie’ en bracht een GroenLinks-motie met die strekking donderdag alvast in stemming. De voltallige Amsterdamse GroenLinks-fractie stemde echter tegen.

Komend weekeinde is het partijcongres gepland en zal een soortgelijke motie, die is opgesteld door een GroenLinks-raadslid uit Haarlem, worden voorgelegd aan de landelijke leden. Reden voor Partij voor de Dieren-raadslid Johnas van Lammeren om deze alvast in de gemeenteraad in Amsterdam voor te leggen.

’Historische fout in de maak’

Momenteel wordt in Amsterdam namelijk de laatste hand gelegd aan de bouw van een biomassacentrale in het Westelijk Havengebied. Deze wordt voor tientallen miljoenen gebouwd door het Afval Energie Bedrijf, waarvan de gemeente Amsterdam honderd procent aandeelhouder is. Ook in Diemen verrijst een grote biomassacentrale. Met de warmte die hiermee vrijkomt moeten tienduizenden huizen worden verwarmd.

„Er wordt een historische fout gemaakt: Amsterdam wordt afhankelijk gemaakt van biomassa van AEB en Diemen. De CO2-schuld wordt doorgeschoven naar onze kinderen”, zegt raadslid Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. „Bomen kappen en verbranden, oerbossen kappen. Het is vernietiging van de ecologie.”

Hij wijst erop dat ’honderden internationale wetenschappers hebben aangetoond dat door het gebruik van houtige biomassa bomen worden bedreigd en daarmee het klimaat.” Ook benadrukt hij dat bij de verbranding van hout CO2 vrijkomt.

Geen steun

Terwijl VVD, FvD, Denk, CDA, ChristenUnie, Bij1 en Partij van de Ouderen de motie steunden, stemden alle negen raadsleden van de GroenLinks-fractie tegen. Met de steun van D66, PvdA en de SP haalde de motie het definitief niet. Dat gold ook voor een motie waarin werd opgeroepen tot een draagvlakonderzoek.

GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) mist ’nuance’ in het debat. Volgens haar worden er in de Amsterdamse biomassacentrales ’geen hele bomen’ verbrand, maar alleen snoei- en resthout.

GroenLinks-raadslid Melissa Oosterbroek uit Haarlem uit kritiek op het Amsterdamse weigeren: „Hoe moeilijk de situatie in Amsterdam ook is, je kan nu toch wel toegeven dat houtige biomassa verbranding in de basis niet duurzaam is?”