448536
Binnenland

WATERPLANTEN

Sportvisser vertelt over nieuwe methode aanpak waterplanten

Watersporters die de strijd aan willen gaan met waterplanten krijgen hulp uit onverwachte hoek. Een strijdbare sportvisser uit Loosdrecht vertelt zijn ervaringen.

,,Via een aantal media heb ik kennis genomen van het verzoek " wat te doen aan woekerende (exotische) waterplanten ?". Mijn naam is Olaf Noorman en ik ben een geboren en getogen Loosdrechter. Altijd langs het water gewoond en gebivakkeerd, gezeild, gevist etc. Ik heb de veranderingen de laatste jaren dan ook met leed aangezien. O.a. omdat er 1 x per jaar een Loosdrechtse Visdag word georganiseerd die oergezellig is, de Vuntus visdag en deze dag wordt bedreigd door de woekerende Cabomba plant. Trollen op snoek is bijna onmogelijk geworden.

Sinds kort maak ik mij dan ook hard om hier wat aan te gaan doen. In eerste instantie heb ik mij in- en rondom Loosdrecht tot een een aantal (semi) overheidsinstanties gericht met de vraag of het bestrijden van Cabomba op de agenda staat en of hier geld voor uitgetrokken gaat worden/ wordt ? Ik heb mij gericht tot de gemeente Wijdemeren, het Plassenschap (recreatie Midden Nederland), Waternet, de Provincie en Natuurmonumenten. Ongelofelijk, maar het blijkt dat geen van deze partijen ook maar iets doet aan de bestrijding van Cabomba.

Zoals ik het kan beoordelen zijn hier een aantal oorzaken voor; 1) er is geen geld (er wordt gezegd dat er tientallen miljoen nodig zijn en dat schrikt af) , 2) er wordt gesteld dat de burgers en ondernemers het probleem zelf maar moeten oplossen en 3) er is geen beproefde methode om de planten te verwijderen. Ook zijn er tegengestelde belangen en zijn er diverse eigenaren van waterpercelen, wat een eenduidige aanpak lastig maakt.

Ik heb mij hier over opgewonden. Met name de afwachtende houding van diverse overheidsinstanties en het feit dat er vanuit overheidsinstanties niet wordt gewerkt aan of wordt meegewerkt aan (de ontwikkeling van) een goede methode om de planten te bestrijden, heeft mij zeer gestoord.  Ook verdere navraag leerde mij dat het standpunt van bijvoorbeeld de gemeente is dat "in beginsel iedere partij die een vaarweg in eigendom heeft, zelf zijn probleem daar maar moet aanpakken".

Daarom hebben wij vorig jaar zelf maar een Stichting opgericht om wat aan dit probleem te gaan doen, de Stichting Bestrijding Cabomba Wijdemeren.

Ons doel is:

1. Cabomba beheersbaar te maken op de Loosdrechtse plassen en in de omgeving.

2. Het probleem onder de aandacht te brengen.

3. Partijen te verbinden.

4. Oplossingen aanreiken aan de gemeente Wijdemeren, het Plassenschap, Natuurmonumenten en Waternet.

5. Kennis en kunde van diverse methodes om de planten te rooien, te bundelen en verder uit te ontwikkelen.

Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en hebben we enig inzicht gekregen hoe de planten verwijderd kunnen worden.

Om verder te komen hebben wij als Sichting het standpunt ingenomen dat we ons voorlopig kunnen vinden in het standpunt dat de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de waterwegen waar zij eigenaar van zijn, zij het dat er dan wel een beproefde methode dient te zijn om de planten te verwijderen.

Wij zijn enthousiast over een in Loosdrecht ontwikkelde methode. Helaas is er vooralsnog onvoldoende geld aanwezig om deze methode echt te toetsen / testen. Het gaat om "De Knijperbak Methode". Dit is eigenlijk een baggerbak met gaatjes die plat op de bodem komt te staan en de Cabomba met wortel en al uit het water haalt. Er wordt dus niet gemaaid. De bagger komt niet of nauwelijks mee en het water wordt er uit geperst. Zo heb je een effectieve manier van verwijderen. Er zijn 2 kleine testjes gedraaid en dat leek veel belovend. Of de methode, wellicht en mogelijk in combinatie met andere methodes, echt effectief is (wat wij wel denken) dient nader onderzocht te worden en hier is geld voor nodig. Indien de methode effectief blijkt kan er opgeschaald worden en kan er publiciteit aan gegeven worden, zodat ondernemers en particulieren "de bak" kunnen gaan inzetten. Zo kan het probleem beheersbaar gemaakt worden. Ook hier hebben wij en de ontwikkelaar overigens geen medewerking of support gekregen van overheden.

Onze inschatting is dat het probleem op Loosdrecht nooit meer helemaal weg zal gaan, maar met een juist ontwikkelde methode wel (goed) beheersbaar gemaakt kan worden en dit tegen veel minder kosten dan de tientallen miljoenen waar eerder over gesproken werd. Wel zal iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zal de overheid niet z'n kop in het zand moeten steken maar een veel pro actievere, constructievere en meewerkende houding moeten aannemen.''