448537
Binnenland

NIEUWS

Meer draagvlak in strijd tegen waterplanten

Het Watersportverbond, HISWA Vereniging, de Coöperatie Gastvrije Randmeren, Sportvisserij Nederland en het Platform Waterrecreatie hebben de handen ineengeslagen om de overlast van waterplanten in Nederland in kaart te brengen middels een enquête.

Enkele weken geleden schreef de Vaarkrant een enquête uit in de rubriek Vaarkrantreporter om meer response binnen te krijgen van lezers over de strijd tegen waterplanten. De reacties stromen nu nog steeds binnen. Nu heeft ook een aantal organisaties die belang hebben bij schoon en toegankelijk oppervlaktewater de handen ineen geslagen. Ze willen het probleem duidelijker in kaart brengen door middel van een enquête.

Met de resultaten van deze enquete, maar ook met een plan van aanpak voor de Randmeren en andere ondiepe wateren in Nederland, willen de organisaties met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan praten om te komen tot een structurele oplossing voor wat een chronisch probleem begint te worden.

Maurice Leeser, Directeur Watersportverbond: “De enquête en campagne is essentieel om het plezier en de veiligheid op het water te verbeteren. Zodra wij goed in kaart hebben waar waterplanten overlast geven en hoeveel overlast deze planten geven, kunnen we vervolgens gezamenlijk bepalen hoe we de ervaren overlast terug kunnen dringen zonder de kwaliteit van het water aan te tasten.”

De enquête is hier te vinden.