Nieuws
448693
Nieuws

Slechts een op tien koopt lunch op werk

Bedrijfskantine te duur

Bedrijfskantines zijn de afgelopen tien jaar ruim de helft (53%) duurder geworden. Terwijl een kwart in de kantine luncht, koopt slechts één op de tien daar ook de lunch. De gemiddelde werkende spendeert dagelijks € 2,70 aan zijn of haar lunch. Bijna de helft van de werkenden (46%) geeft aan hun bedrijfsrestaurant vaker te zullen gebruiken wanneer het goedkoper zou zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Bureau van ING.

Subsidie

De prijsstijging in de kantines komt drie keer hoger uit als de stijging van het algehele prijspeil (17%). Een belangrijke reden voor de stijgende prijzen is dat werkgevers de laatste jaren steeds vaker besloten de subsidie voor de lunch van werknemers af te bouwen.

Daarbij zou ook de daling van het aantal klanten cateraars ertoe kunnen bewegen de prijzen te verhogen. 

Op dit moment koopt slechts één op de tien werkenden zijn of haar lunch in een bedrijfsrestaurant of kantine. Mede door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de toename van thuiswerken en bezuinigingen bij grote organisaties (waar relatief vaak een bedrijfsrestaurant is) neemt de aanloop af.

Jongeren

Bammetjes van thuis meenemen voor de lunch is verreweg het populairst. Voor bijna acht op de tien werkenden is dit de dagelijkse routine.

Vijftigers kiezen juist relatief vaak voor het eigen bureau als lunchplek. Hoewel jongeren vaker in de bedrijfskantine zitten, betekent dit niet dat ze vaker dan oudere werknemers ook hun lunch hier kopen. Vooral de supermarkt vormt voor deze groep een aantrekkelijk alternatief: 11% van de twintigers koopt daar hun lunch, tegen slechts 4% van de vijftigers.

Prijs

Voor mogelijke klanten van het bedrijfsrestaurant speelt de prijs een cruciale rol. Bijna de helft van de werkenden (46%) geeft aan hun bedrijfsrestaurant vaker te zullen gebruiken wanneer het goedkoper zou zijn.

Werkenden spenderen gemiddeld zo’n € 2,70 per dag aan lunch. De lunchuitgaven lopen wel sterk uiteen. Bijna de helft is minder dan twee euro kwijt. Voor een kleine groep kost de dagelijkse lunch echter meer dan zes euro. Onder mannen is de groep die dieper in de buidel tast voor de lunch groter dan onder vrouwen.