Nieuws/Binnenland
448871
Binnenland

’Asscher verdoezelt kritiek’

Den Haag - Kritiek van een wetenschapper die niet in zijn straatje paste, is door minister Asscher (Sociale Zaken) onder het tapijt geveegd. Dat verwijt klinkt in de Tweede Kamer nadat een hoogleraar de noodklok heeft geluid over een lyrisch rapport over cao’s.

De Kamer is op het verkeerde been gezet met het halfbakken onderzoeksrapport, vindt D66. De partij, die door hoogleraar aan de VU Pieter Gautier is benaderd over de zaak, is verontwaardigd. „Ik word wantrouwend als kritiek op een juichend rapport wordt weggelaten”, zegt D66-Kamerlid Van Weyenberg. „De Kamer is belangrijke informatie onthouden. Waarom moet ik daar via een wetenschapper achterkomen?”, vraagt hij zich af.

Om het onderzoek naar het algemeen verbindend verklaren (avv) van cao’s was gevraagd door de VVD en D66. Het algemeen verbindend verklaren is een bevoegdheid die de minister van Sociale Zaken heeft. Door het zetten van zijn handtekening wordt een cao van toepassing op een hele sector. VVD en D66 zijn daar zeer kritisch over omdat zij veel cao’s niet meer van deze tijd vinden. Daarom wilden zij een onderzoek, maar de resultaten ervan passen, omdat kritiek is weggelaten, juist uitstekend in het straatje van de PvdA-bewindsman, vindt D66.

In een brief aan de Kamer van november vorig jaar is Asscher lyrisch over het rapport. „Het onderzoek concludeert dat het avv-instrument, gegeven het huidige stelsel, naar behoren functioneert en dat er geen reden is tot fundamentele wijzigingen”, schrijft hij.

Zogeheten tegenlezers uit de wetenschap was beloofd dat het om een echt onafhankelijk onderzoek zou gaan. Asscher vroeg onder andere Gautier zijn visie te geven op het uitgevoerde onderzoek. Volgens Gautier werd toegezegd dat zijn visie aan zou worden geboden aan de Kamer. Maar het tegenovergestelde gebeurde: met zijn kritiek gebeurde niets, stelt hij.

Asscher claimt in een reactie dat hij Gautier en andere hoogleraren nooit heeft beloofd dat hun kritiek apart naar de Kamer zou worden gestuurd. Een woordvoerder laat weten dat kritiek „is meegenomen in het onderzoek”. „Het is echt gebruikt om het geheel sterker te maken”, aldus de zegsvrouw. D66 vindt dat echter een onzinargument, omdat er geen kritisch woord in het rapport staat, aldus Van Weyenberg. Hij eist donderdag in een debat met Asscher over de toekomst van cao’s dat het hele project over wordt gedaan.

De hoogleraar oordeelt in zijn paper, in handen van deze krant, vernietigend over Asschers onderzoek, uitgevoerd door Regioplan. Volgens hem wordt er in het rapport een te positief beeld geschetst en is het daardoor niet in balans. Daarnaast stelt Gautier dat de objectiviteit niet is vast te stellen. „Veel van het onderzoek is gebaseerd op interviews met bedrijven en werknemers en is kwalitatief van aard. Het is moeilijk (onmogelijk) om te achterhalen hoe representatief deze gesprekken zijn en wat feiten zijn of interpretatie van de interviewers”, aldus de wetenschapper. Verder verbaast hij zich er over dat de auteurs nauwelijks internationaal wetenschappelijk onderzoek hebben gebruikt.