Nieuws
448972
Nieuws

Stresstest pensioenfondsen pakt slecht uit voor Nederland

AMSTERDAM - Nederlandse pensioenfondsen zijn niet goed bestand tegen een verslechtering van het beursklimaat. Dat blijkt uit de eerste Europese stresstest die de Europese toezichthouder Eiopa dinsdag presenteerde.

De reserve- en dekkingstekorten van de vier grootste pensioenfondsen, samen goed voor meer dan de helft van het Nederlandse pensioenvermogen, lopen in de scenario's van Eiopa op tot circa de helft van het bruto binnenlands product (bbp).

'Kwetsbaar'

Daarmee zijn de gevolgen van de eerste Europese stresstest van alle landen verreweg het grootst in Nederland. In Groot-Brittanië, ook een groot pensioenland, blijven de tekorten onder de tien procent van het bbp.

Volgens toezichthouder DNB bevestigt de stresstest dat “Nederlandse pensioenfondsen kwetsbaar zijn”. DNB maant de fondsen daarover “realistisch en helder” te zijn naar hun deelnemers. De toezichthouder gaat daar dit jaar strenger op toezien.

 

 

Grote verliezen

In de scenario’s van Eiopa wordt uitgegaan van grote verliezen op de aandelen- en vastgoedportefeuilles van de pensioenfondsen in combinatie met aanhoudend lage renteniveaus, waarmee de fondsen hun toekomstige verplichtingen naar harde euro’s van nu berekenen.

Nederland heeft relatief veel geïnvesteerd in zakelijke waarden ten opzichte van andere Europese landen. Ook zijn onze rekenregels relatief streng en beloven we veel als het op pensioenen aankomt. Dat maakt dat ons land kwetsbaarder is voor tegenvallers.

Gat vergroot

Volgens het rapport van Eiopa is het gat tussen het toegezegde pensioen en het werkelijke pensioenvermogen in Europa op dit moment al opgelopen naar 428 miljard euro. Onder de stressscenario’s loopt dat gat op tot een bedrag tussen de 755 en 773 miljard euro.

Omdat veel landen hogere rekenrentes hanteren dan de Europese toezichthouder zien de resultaten onder nationale wetgeving er een stuk rooskleurig uit. De Nederlandse regels zijn al vrij streng en in lijn met de methode van Eiopa.

'Effect beperkt'

De Pensioenfederatie noemt de resultaten van de stresstest in een reactie “niet verrassend”. De koepel van pensioenfondsen onderschrijft de uitkomsten van de Eiopa maar meent dat het effect van schokken op de financiële markten voor Nederlandse pensioenfondsen beperkt is. 

Vanwege het lange termijnkarakter van de verplichtingen én de herstelplannen die de fondsen in onderdekking bij toezichthouder DNB hebben ingeleverd kunnen de gevolgen "over een langere periode worden gespreid”, aldus de Pensioenfederatie