Nieuws/Binnenland
449043
Binnenland

Minder muskusratten gevangen in 2015

DEN HAAG - In 2015 zijn er minder muskusratten gevangen. Volgens de Unie van Waterschappen daalde het aantal met ruim 6 procent tot 88.650. De vangst van de beverratten ging met 16 procent omhoog naar 1212. De waterschappen vangen de dieren omdat ze een risico vormen voor veiligheid van waterkeringen.

De beverrat komt steeds meer voor in Nederland. In de Europese winters is het sterftecijfer van de beverrat doorgaans hoog, maar door de zachte winters van de afgelopen jaren is de populatie in Duitsland en daarmee de Nederlandse instroom sterk toegenomen.

Bevers graven ook steeds meer in waterkeringen. Dit dier staat echter op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Als de veiligheid in het geding is, moet er volgens de waterschappen wel worden ingegrepen. Over de wijze waarop wordt overlegd met de betrokken overheden en met de organisaties die zich inspannen om bevers weer terug in Nederland te krijgen.