Nieuws/Binnenland
449907
Binnenland

Licht overdag spaart levens

Den Haag - Het aantal mensen dat in een personenauto om het leven komt, daalt spectaculair. In vijf jaar tijd zijn er bijna zestig slachtoffers minder overleden bij een ongeval. Een belangrijke reden voor de terugloop is dat nieuwe auto’s overdag automatisch met licht aan rijden.

Dat constateert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). „Sinds 2011 moeten alle nieuwe typen personenauto’s in Europa voorzien zijn van mvo (motorvoertuigverlichting overdag). Dat zijn er in ons land inmiddels een paar miljoen. Dat het effect sorteert, is terug te zien in de ongevallencijfers die sindsdien opvallend zijn gedaald”, zegt woordvoerder Patrick Rugebregt.

De SWOV voorspelde in 2010 al dat verkeersveiligheid veel profijt zou hebben van dagverlichting bij motorvoertuigen. Men ging ervan uit dat als iedere automobilist mvo zou voeren, dat zeker dertig doden en ook nog eens honderden ernstig gewonden per jaar zou schelen.

„In dat jaar hadden we te maken met 246 dodelijke slachtoffers in een personenauto. In 2014 was dat aantal teruggelopen tot 187 en we hopen dat de daling zich verder doorzet”, stelt Rugebregt. „Betere zichtbaarheid is ongetwijfeld debet aan de dalende cijfers, maar het is niet alleen daaraan toe te schrijven. Ook snelheidsbeperkende middelen als verkeersdrempels en rotondes helpen mee het verkeer veiliger te maken.”

Veilig Verkeer Nederland is blij dat nieuwe brom-, snor- en motorfietsen sinds 1 januari van dit jaar voorzien moeten zijn van het ’automatic headlights on’ (aho). „Dat houdt in dat de koplamp automatisch aangaat als je de motor start. Dus dat vergeten kan niet meer”, weet woordvoerder Rob Stomphorst. „Het zal hopelijk helpen de cijfers nog verder naar beneden te brengen, want het aantal doden onder bestuurders of passagiers van een motor of scooter baart ons wel zorgen. In 2013 kwamen er 29 om het leven bij een incident; een jaar later was dat gestegen naar 55 slachtoffers.”

„Het zijn nu alleen nog de fietsers die overdag minder goed te zien zijn”, constateert Stomphorst. „Dat kan gevaren met zich meebrengen, omdat zij het gemotoriseerde verkeer wel zien aankomen, maar zelf ’onzichtbaar’ zijn.