Nieuws/Binnenland
450017
Binnenland

'Operatie geslaagd, maar pianospelen ho maar'

“Mijn halve schildklier is operatief verwijderd. Het herstel zou hooguit twee weken duren, maar een half jaar later kan ik nog steeds niet werken. Een zware tegenvaller. Toch stellen de artsen dat de behandeling succesvol is. Dat is toch gek? Ik vind het helemaal geen succes...”

Ervaringen als deze krijgen wij regelmatig binnen bij Patiëntenfederatie NPCF.

Verkeerde focus

Neem het verhaal van een man die na een vingeroperatie niet meer zijn hobby kan uitoefenen, piano spelen. Of een vrouw die graag wandelt, maar na een ingreep aan haar been nog geen vijf minuten achter elkaar kan lopen. Soms spreekt men in de zorg van 'een succes', ondanks het feit dat de behandeling niet uitpakt zoals een patiënt had gehoopt of verwacht. Hoe kan dat!?

Om kort te gaan, komt dat doordat er in de zorg vooral gefocust wordt op de behandeling en minder op de mens. Goede uitkomsten van behandelingen zijn voor patiënten niet altijd goede uitkomsten. Bijvoorbeeld: na de ingreep aan uw schildklier zijn de labwaarden in orde. Conclusie: ingreep geslaagd. Dat u vervolgens de draad niet zomaar weer op kunt pakken, is niet meegewogen in het succes. Value Based Healthcare

We moeten daarom meer focussen op de waarde van een ingreep voor de patiënt, zo stelde Harvard professor Michael Porter. Zo’n tien jaar geleden ontwikkelde hij daarom een methode om de zorg te organiseren naar welke waarde het heeft voor patiënten. Value Based Healthcare heet deze methode, vrij vertaald zoiets als 'waardegedreven zorg'.

Value Based Healthcare krijgt de laatste jaren steeds meer draagvlak in de internationale gezondheidszorg en ook in Nederland is er steeds meer belangstelling voor. Klinkt goed, maar hoe pakt het in de praktijk uit? Het betekent bijvoorbeeld dat uw wensen en verwachtingen rondom een behandeling een grotere rol gaan spelen. Dikwijls zijn deze zaken nu helemaal niet bekend bij behandelende artsen of verpleegkundigen.

Het oogpunt van de patiënt

Een aantal ziekenhuizen, waaronder het Rotterdamse Erasmus MC, hebben de afgelopen tijd al stappen gezet richting meer waardegedreven zorg. Bij verschillende ziektes hebben zij een start gemaakt met dit concept. Aan het begin van een behandeling worden de verwachtingen en wensen van elke patiënt vastgelegd. Daarna worden de vorderingen gevolgd. Zo ontstaat het beeld of de behandeling, vooral uit oogpunt van de patiënt, geslaagd is. Partnerschap

De patiënt krijgt hierdoor een veel grotere rol. Zijn of haar wensen, verwachtingen en doelen worden leidend bij de behandeling. De bij het Erasmus MC benoemde hoogleraar 'Kwaliteit en uitkomsten in de zorg', prof. Hazelzet, spreekt van een partnerschap tussen arts en patiënt.

Het sluit goed aan op kernthema’s van Patiëntenfederatie NPCF, zoals 'samen beslissen' en 'kwaliteit van leven'. Daarmee spannen we ons ervoor in dat wat voor u belangrijk is, een uitgangspunt is voor de zorg die u krijgt. Dat niet het aanbod van zorg bepaalt hoe u behandeld wordt, maar dat u aangeeft wat voor u telt en hoe u uw leven graag inricht.

Aan de ene kant kun je stellen dat het gek is dat de Nederlandse gezondheidszorg zo nog lang niet overal georganiseerd is. Aan de andere kant wil ik toch vooral benadrukken dat het heel mooi is dat deze nieuwe koers steeds invloedrijker wordt. Opdat we koers houden!