Nieuws/Binnenland
450223
Binnenland

'Wet Bussemaker gaat lang niet ver genoeg'

Studenten willen meer zeggenschap

DEN HAAG - Studenten vinden de nieuwe wet die de Tweede Kamer vandaag behandelt over meer zeggenschap in het hoger onderwijs mager, vrijblijvend en verre van compleet.

In het wetsvoorstel, dat mede tot stand is gekomen na de Maagdenhuisbezetting vorig jaar, krijgen studenten bij lange na toch niet de gewenste inspraak. Dat stellen de twee grootste studentenbonden LSVb en ISO.

Zowel de LSVb als het ISO willen dat studenten in de sollicitatiecommissie zitten als er nieuwe bestuurders worden aangenomen. ,,De minister wil slechts adviesrecht op het benoemingsprofiel. Dat is een adviesrecht op een vacaturetekst. Dit is toch geen inspraak,” vraagt voorzitter Stefan Wirken zich af. Ook wil de LSVb dat een student in het bestuur van hogescholen en universiteiten zitting moet kunnen hebben als de centrale medezeggenschapsraad dat wenselijk acht.

Voorzitter Linde de Nie vindt ook dat het wetsvoorstel beter kan. ,,Bestuurders in het hoger onderwijs zouden straks even moeten slikken als ze de wet lezen en zien dat zij studenten echt serieus moeten nemen. ,,Dat kan door studenten via opleidingscommissies instemmingsrecht te geven op de inhoud van het onderwijs. Nu zijn die commissies nog tandenloze tijgers met wat adviesrecht. Zij kunnen dan meebeslissen over belangrijke besluiten. Zodra bestuurders instemming nodig hebben verandert de manier waarop studenten betrokken worden. Zij delen dan in feite hun macht en invloed, waardoor het onderwijs beter rekening houdt met wat studenten willen en nodig hebben.”

Studenten en docenten moeten veel meer te vertellen krijgen op hun eigen universiteit of hogeschool. Een meerderheid van de Tweede Kamer zal daar donderdag via verschillende voorstellen op aandringen bij onderwijsminister Jet Bussemaker.

Vetorecht

Zo vindt regeringspartij PvdA dat de medezeggenschapsraad moet worden betrokken bij de keuze van een nieuwe bestuurder. Ook moeten studenten en docenten een royaler vetorecht krijgen en een betere toegang tot informatie. Verder moet er een student in het college van bestuur komen.

"Medezeggenschap moet niet alleen kunnen blaffen, maar ook kunnen bijten. We moeten de macht verplaatsen van de bestuurskamer naar studenten en docenten", zegt PvdA'er Mohammed Mohandis. Volgens hem "is er iets goed mis in de manier waarop onderwijsinstellingen bestuurd worden".

Ook de SP wil dat studenten en leraren instemmingsrecht krijgen voor de benoeming en het ontslag van onderwijsbestuurders. Het plan van Bussemaker zelf gaat de SP niet ver genoeg. ,,Personeel en studenten krijgen hooguit wat adviesrechten, die makkelijk omzeild kunnen worden'', stelt Jasper van Dijk (SP).

D66 wil de medezeggenschap ook voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo beter regelen. Nu leggen bestuurders vooral verantwoording af aan de inspectie en 'Den Haag', stelt D66'er Paul van Meenen. ,,Een goed bestuur kan en moet kunnen uitleggen welke keuzes het maakt. Het onderwijs is van en voor de leerlingen, ouders, studenten en docenten. Betrek ze bij de school en laat ze meebeslissen.''