Nieuws/Binnenland
450866
Binnenland

150 miljoen euro levert bijzonder weinig op

Slechts 309 in plaats van beoogde 3000 leraren

Den Haag - Slechts driehonderd extra docenten zijn in 2014 erbij gekomen in het basis- en voortgezet onderwijs terwijl er 150 miljoen aan de scholen is gegeven voor het aantrekken en behouden van drieduizend (jonge) docenten.

In het voortgezet onderwijs kwamen er 549 banen bij en in het basisonderwijs verdwenen zelfs de banen van 240 juffen en meesters door het dalende leerlingenaantal. Dat brengt de totaalscore op 309 extra docenten.

Dat berekende de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) op basis van de bestanden van overheidsinstantie DUO over de aantallen personeel in fte per oktober 2014. Het rapport ‘Een bodemloze put’ waarin dit staat, wordt dinsdag overhandigd aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.

Voor het voortgezet onderwijs beschikte BON over gegevens van 610 van de 643 scholen. BON-bestuurslid Hans Duijvestijn, oud-docent bedrijfskunde: ,,Voor 45% van de 601 scholen is de uitkomst negatief. Bijna de helft van de scholen hebben het extra geld in ieder geval niet aan extra docenten besteed. Wat ze er wel mee deden is onbekend: op de bankrekening of gebruikt voor andere doeleinden. De overige scholen stelden wel meer docenten aan. Ook voor het basisonderwijs is het aantal docenten meer gedaald dan op basis van het dalende leerlingenaantal te verwachten was.”

De koepels die het basis- en voortgezet onderwijs vertegenwoordigen, de PO- en de VO-raad, zeggen dat er juist dankzij dat geld 4400 fte zijn bijgekomen of banen behouden konden blijven. De PO-raad noemt een getal van 2600 fte’s op basis van een beperkte peiling onder 11 schoolbesturen die 5,5% van het totaalaantal leerlingen representeren. De VO-raad komt met een peiling op 1800 fte’s. De steekproef werd gehouden onder 151 schoolbesturen die 60% van de leerlingen vertegenwoordigen.

,,Zo kan ik het ook,” reageert Duijvestijn. ,,Een miniem onderzoekje extrapoleren naar de hele sector. Ik heb bij alle VO-scholen gekeken naar het aantal fte in 2014 ten opzichte van 2013; dan kom je op een concreet getal!”

Het ministerie van Onderwijs komt met ongeveer dezelfde cijfers voor het voortgezet onderwijs. Maar voor het primair onderwijs telde men daar vorig jaar zelfs 1400 fte minder. De woordvoerder van staatssecretaris Dekker: ,,Er zijn wel minder banen geteld, maar dankzij het geld zeggen de PO- en VO-raad dat er ook extra leraren behouden konden worden en aangesteld.”

Duijvestijn pleit bij de Kamercommissie ervoor om te stoppen om scholen grote zakken met geld te geven, waarmee ze naar eigen inzicht mee mogen doen wat ze willen. ,,Deze zogenoemde lumpsum moet worden teruggedraaid. We zien niet wat met het geld gebeurt. Al eerder werd duidelijk dat scholen extra middelen voor andere doeleinden gebruiken of gewoon op de bank zetten, deels omdat ze andere tegenvallende toekomstige regelingen willen opvangen. Het basis- en middelbaar onderwijs beschikt samen over 5 miljard euro aan eigen vermogen, waarvan 4 op de bank. We willen toch niet dat het belastinggeld in een bodemloze put verdwijnt? Er moet een knip gelegd worden in de lumpsum: bekostiging van docenten enerzijds en overig personeel en materiele kosten anderzijds.”