450882
Binnenland

’Begrip voor weerstand tegen windmolens’

Kamp: onomkeerbare stappen richting duurzame energie

Den Haag - Het kabinet wil ’onomkeerbare’ stappen zetten richting duurzame energie. Op de oude voet doorgaan met fossiele energie leidt volgens minister Kamp (Economische Zaken) tot een ’onbeheersbaar klimaatprobleem’.

De VVD-bewindsman deed zijn uitspraken in een broeierige Zuid-Hollandse kas. Midden tussen de Costaricaanse kamerplanten presenteerde hij zijn lange termijnvisie voor de Nederlandse energievoorziening. Eind dit jaar moet duidelijk zijn voor welke vormen van groene energie Nederland kiest.

De keuze voor de locatie was uiteraard niet toevallig. Het Zuid-Hollandse bedrijf waar Kamp te gast was gebruikt aardwarmte voor het opkweken van de kasplanten. Door de ondernemers wordt inmiddels zoveel warmte omhoog gehaald dat er straks ook een vlakbij gelegen wijk in Pijnacker mee verwarmd kan worden. Kamp noemt het project ’pionierswerk’. Hij ziet het als schoolvoorbeeld voor innovatieve groene energie. Naar het project ging tot dusverre voor 4,8 miljoen euro aan Rijkssubsidie.

Weerstand

Dat er veel weerstand is tegen duurzame energie zoals windmolens en zonnepanelen, zegt de VVD-minister te begrijpen. Hij hoopt dat verzet weg te kunnen nemen door eerder met bewoners het gesprek aan te gaan als blijkt dat die in hun nabije omgeving te maken krijgen met een windmolen of een ander duurzaam project.

Kamp: „Ik heb niet de illusie dat het altijd zal lukken, maar we moeten eerder in het inspraaktraject rechtstreekse communicatie zoeken. We moeten de voor- en nadelen neerleggen en luisteren naar wat men daarvan vindt.”

Divers

Kamp benadrukt dat de overgang naar 100 procent duurzaam tijd zal vergen en dat fossiele energie daarom nog lang nodig zal zijn. De mix van fossiele energie wil hij ’zo divers mogelijk’ hebben, maar het aandeel van de meest vervuilende vormen, zoals kolen, moet zo klein mogelijk zijn. De schoonste vorm, aardgas, moet juist ’optimaal worden gebruikt’.

Het kabinet neemt nu een klein jaar de tijd om te bepalen op welke vormen van duurzame energie er straks moet worden ingezet, kondigt Kamp aan. Daarbij wordt ook bekeken ’wat het meest betaalbaar is’, zegt hij.

„Er is geen alternatief. Nederland moet duurzaam worden”, vindt de liberaal. „Doorgaan op de oude voet wordt door zeer veel landen als risicovol gezien. Ik ben er persoonlijk ook van overtuigd dat de omslag naar hernieuwbare energie moet worden gemaakt. Bedrijven die dat niet doorhebben, hebben geen toekomstwaarde.”