Nieuws
451027
Nieuws

Frankrijk: economische noodtoestand

AMSTERDAM - President Hollande heeft voor Frankrijk de 'economische noodtoestand' uitgeroepen. Hij kondigde tegenover een gezelschap van zakenlieden een herijking van de Franse economie aan. Hij zegde €2 miljard steun toe voor nieuwe banen.

Hollande, sterk onder druk van de komende verkiezingen, wil met een serie ingrijpende maatregelen de structureel hoge werkloosheid aanpakken. Daarbij houdt hij wel vast aan de 35-urige werkweek, die hij expliciet noemde.

Die relatief korte werkweek in Europees verband is een doorn in het oog van veel multinationals die willen dat Fransen desgewenst langer mogen doorwerken.

Moderniseren

De president verwees in zijn jaarlijkse toespraak tegenover de zakenwereld naar de aanslagen in Parijs en de werkloosheid in de banlieus. Het land kampt met 10,6% werkloosheid, de hoogste stand in achttien jaar.

Volgens Hollande moet Frankrijk zich met de snel veranderende wereldeconomie aanpassen en moderniseren.

De Europese kerneconomie loopt online achter. De bewindsman wil wel een serie verworvenheden van werknemers aanpakken vooral om bedrijven daarmee aan te moedigen nieuw personeel aan te nemen. Daaronder een premie van €2000 voor kleinere bedrijven, met minder dan 250 werknemers, als zij personeel werven.

Banenhulp

Vanwege de sterke rechten van ingehuurd personeel zien veel ondernemers af van het aannemen van tijdelijke krachten. Hollande biedt financiële steun voor begeleiding van een half miljoen werknemers naar banen. Rond €1 miljard steun is hiervoor bestemd.