Nieuws/Binnenland
451321433
Binnenland

Hof oordeelt snoeihard

Ontslag Volkskrant-journalist Arjan Peters was onterecht: ruim 4 ton mee

AMSTERDAM - Literair journalist Arjan Peters is ten onrechte door de Volkskrant ontslagen. Dat heeft het hof in Amsterdam in hoger beroep beslist. Volgens het hof is de positie van de redacteur „ernstig aangetast.”

De kantonrechter oordeelde vorig jaar dat de krant het arbeidscontract met Peters mocht ontbinden, de journalist ging in beroep tegen die beslissing. Het dienstverband wordt niet hersteld, oordeelt het hof. „De redacteur krijgt een billijke vergoeding van 370.000 euro bruto naast de transitievergoeding die hem reeds door de kantonrechter was toegekend.” Die vergoeding bedraagt 32.000 euro.

Vrouwelijke schrijvers

Peters werd door meerdere vrouwelijke schrijvers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact zoeken met schrijfsters, wat ongebruikelijk is bij boekbesprekingen waar oordeelsvorming onafhankelijk tot stand moet komen. De Volkskrant was naar de rechter gestapt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van „verwijtbaar handelen dan wel een verstoorde arbeidsverhouding.”

„Het hof oordeelt dat is komen vast te staan dat de redacteur meerdere vrouwelijke auteurs berichten heeft gestuurd via Facebook Messenger. De berichten gingen over op zichzelf werkgerelateerde onderwerpen, maar waren te gemeenzaam van toon en zijn soms op nachtelijke uren verzonden. Het is begrijpelijk dat de auteurs daarvan last hebben gehad, vanwege hun afhankelijkheid als schrijver van het oordeel van een recensent. De redacteur had zich van deze contacten moeten onthouden en hem valt aan te rekenen dat hij zich onvoldoende bewust is geweest van de impact die zijn gedrag had op de auteurs.”

Maar, oordeelt het hof, „van misbruik van machtspositie, laat staan stelselmatig, is echter geen sprake.”

Extern onderzoek

Ook heeft Peters volgens het hof niet „willens en wetens” gelogen toen hij geconfronteerd werd met de verwijten. „De Volkskrant heeft ten onrechte het vertrouwen in de redacteur opgezegd zonder dat een extern, onafhankelijk onderzoek had plaatsgevonden. Het wegvallen van het vertrouwen van de Volkskrant in de redacteur is alles bij elkaar onterecht geweest en kan de ontbinding niet dragen”, aldus het hof.