Nieuws
451639
Nieuws

Pensioentegenvaller ambtenaar

Amsterdam - De premie van ambtenarenfonds ABP moet in april opnieuw met een procentpunt omhoog. Een ambtenaar met een gemiddeld bruto loon van 3500 euro op maandbasis gaat er op jaarbasis bijna honderd euro op achteruit.

 Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland donderdag bekend gemaakt.

De verhoging van 17,8 procent naar 18,8 procent kan alleen voorkomen worden als sociale partners opnieuw een akkoord bereiken over een verdere versobering van de pensioenregeling.

In het totaal gaat om een tegenvaller van 350 miljoen euro. Tweederde komt voor rekening van het rijk.

Dekkingsgraad

Er moet extra geld bij omdat de dekkingsgraad van ABP verder verslechterde. Die kwam eind december uit op 97,2 procent wat betekent dat het pensioenfonds onvoldoende geld in kas heeft om aan alle verplichtingen te voldoen.

Omstreden

De inkt van het omstreden loonakkoord is nog niet droog of partijen moeten opnieuw rond de tafel. In dat akkoord sprak minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (PvdA), afgelopen zomer al eens een pensioenversobering af met de vakbonden. In ruil kregen ambtenaren een loonsverhoging nadat zij jaren op de nullijn hadden gestaan.

Sigaar

Iets minder dan de helft van de 5 procent loonstijging voor ambtenaren zou worden betaald uit de daling van de pensioenpremie.

De FNV noemde dat „een sigaar uit eigen doos” en keerde zich als grootste van vier vakbonden tegen de deal.

Naar nu blijkt was het douceurtje van Plasterk inderdaad van korte duur. Als er op korte termijn niets gebeurt moeten ambtenaren in april alweer een deel van hun salarisstijging inleveren.

Een woordvoerder van de minister wil nog niet inhoudelijk reageren. ,,De mogelijke gevolgen worden besproken met alle betrokken partijen."

Niet realistisch

In november vorig jaar maakte ABP al bekend dat de in het loonakkoord afgesproken premiedaling naar 17,4 procent gezien de financiële omstandigheden van het pensioenfonds niet realistisch was.

Lees ook: ABP vreest pensioenval

De premie daalde begin dit jaar daarom niet verder dan 17,8 procent, waardoor ambtenaren al een fractie van hun kersverse loonstijging zagen verdampen.

Loonakkoord

Houden partijen zich aan het loonakkoord, dat FNV weigerde te tekenen, dan betekent dat dat structurele premieverhogingen tot en met 2021 van de baan zijn.

Alleen als de situatie van het pensioenfonds dusdanig verslechtert dat zonder ingrijpen in de premie de pensioenen gekort of de pensioenopbouw voor werkenden verder verlaagd moet worden, zullen sociale partners opnieuw in onderhandeling moeten treden.

Dat moment komt nu een stuk sneller dan gehoopt. In het akkoord is sprake van een „open en reeël overleg over de mogelijkheid van incidentele premieopslagen, te financieren uit de dan beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte.” Of de FNV daaraan mee zal doen, is afwachten.

Rekening

Volgens CNV-bestuurder Patrick Fey heeft de premieverhoging van geen gevolgen voor het loonakkoord. De sociale partners gaan dan ook niet opnieuw om de tafel. ,,Dat is alleen het geval als ABP besluit om te korten op de pensioenen. In het loonakkoord hebben we duidelijke afspraken gemaakt in het geval van een premieverhoging. Dat houdt in dat er meer geld naar de pensioenen moet.”

Volgens Fey komt 70% voor rekening van de werkgevers. Ongeveer een derde komt via een bijdrage van de werknemers.