Nieuws/Binnenland
452007
Binnenland

Verdrag Marokko gaat om tientallen miljoenen

DEN HAAG - Bij het bedrag dat aan Nederlandse uitkeringen naar Marokko vloeit, gaat het om enkele tientallen miljoenen euro's jaarlijks. Het is heel erg lastig om alles precies te specificeren, aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken over het socialezekerheidsverdrag met het Noord-Afrikaanse land.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de meeste uitkeringen lager kunnen. De levenskosten in Marokko zijn immers lang niet zo hoog als in Nederland. Omdat Marokko dwarsligt, moet dan maar het hele verdrag worden opgezegd, aldus veel Kamerleden. Dan droogt een groot deel van de miljoenenstroom naar Marokko op.

Marokkaanse Nederlanders in Marokko verliezen hun AOW niet, maar ontvangen dan nog maar 50 procent van het wettelijk minimumloon. Zonder verdrag is immers niet meer te controleren of AOW-gerechtigden samenwonen. Nederland past deze strikte regel toe op alle landen waarmee geen verdrag is gesloten.

Minister Lodewijk Asscher wil eigenlijk het liefst het huidige verdrag met Marokko aanpassen. Door toepassing van het zogenoemde woonlandbeginsel zouden de meeste uitkeringen dalen. In sommige gevallen zouden echter verzachtende toestanden worden toegepast. De AOW zou in dat geval niet minder worden.

Een addertje onder het gras is het samenwerkingsverdrag dat de Europese Unie en Marokko nastreven. Na een akkoord zou Nederland sowieso weer de huidige situatie moeten toepassen.

Bij de uitkeringen voor Marokko gaat het, behalve om AOW, om de Algemene Nabestaandenwet, de arbeidsongeschiktheidsregelingen WAO en WIA, de Ziektewet, de kinderbijslag en het kindgebonden budget, een toeslag die afhangt van het inkomen.