Nieuws
452696
Nieuws

Krachtige groei in mkb

Het gaat goed met het midden- en kleinbedrijf. De groei van de bruto toegevoegde waarde van het mkb is in 2015 uitgekomen op 3,2 procent. Het grootbedrijf is hierbij achtergebleven met een groei van 2,2 procent.

De sterke groei van het mkb zou voortkomen uit de krachtige groei van de binnenlandse bestedingen. De verwachting is dat de groei zich in het komende jaar voort zal zetten, mede door een belastingverlaging van 5 miljard waardoor de binnenlandse bestedingen in 2016 zullen doorgroeien. Dit blijkt uit recente prognoses van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Sectoren

De mkb-georiënteerde bouw stuwt de groei van het mkb. Het herstel van de woningbouw heeft in het afgelopen jaar geleid tot een groei van de bouw van ruim 9 procent . In 2016 zal deze verder groeien met 4 procent. De groei van investeringen in ICT heeft zich in 2015 vertaald in een afzetgroei voor de informatie- en communicatiesector met 4,5 procent en zal volgend jaar met 4,0 procent krachtig doorgroeien. De zakelijke dienstverlening is in 2015 ook krachtig gegroeid en zal volgend jaar flink verder groeien. Ook de groei van de uitgaven van consumenten in de detailhandel en horeca dragen sterk bij aan de groei van het mkb.

Werkgelegenheid

De bijdrage van het mkb aan de werkgelegenheid is in 2015 en 2016 aanzienlijk. In het afgelopen jaar was de groei van het aantal werkenden ruim 83.000 (1,7 procent). In 2016 versnelt dit naar bijna 90.000 (1,8 procent). De sterke krimp van de werkgelegenheid in de zorgsector dempt de totale werkgelegenheidsgroei in Nederland.