Nieuws
456127
Nieuws

Praat mee

Waar blijft die moderne ouderschapsregeling, Nederland?

Eens waren we voorlopers op het gebied van zwangerschapsregelingen. Nu loopt Nederland hopeloos achter, aldus sociologe Anne Gauthier. "Nederlandse moeders moeten sneller terug naar de arbeidsmarkt dan veel van hun Europese zusters vanwege het korte zwangerschaps- en bevallingsverlof."

Ruim honderd jaar geleden – in 1913 - werd de Ziektewet aangenomen door het Nederlandse parlement. In die Ziektewet werd een regeling opgenomen waardoor vrouwen voor het eerst betaald met zwangerschapsverlof konden gaan. Door veel tegenstand duurde het tot 1930 voordat de Ziektewet daadwerkelijk van kracht ging.

Sinds die tijd lijkt de koploperspositie die Nederland innam op het gebied van zwangerschapsregelingen, verruild voor een positie in de achterhoede, stelt Gaulthier in Demos, het tijdschrift van het Nederlands Interdiscplinair Demografisch Instituut.  

480 dagen ouderschapsverlof

Want niet alleen de regelingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar ook het ouderschapsverlof in Nederland zouden armoedig zijn, aldus Gauthier. "De karige Nederlandse ouderschapsverlofregeling staat in scherp contrast met de Zweedse regeling waarbij ouders recht hebben op niet minder dan 480 dagen ouderschapsverlof. Voor de eerste 390 dagen geldt daarbij in Zweden een financiële vergoeding van 80 procent van het verzekerde inkomen, gevolgd door een forfaitaire uitkering voor nog eens 90 dagen."

Zowel vaders als moeders worden in het Scandinavische land gestimuleerd om betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kind: beiden hebben recht op minstens 60 dagen doorbetaald verlof.

Positief effect op moeder en kind

Volgens Gaulthier blijkt uit onderzoek dat het verruimen van de verlofregeling een positief effect zal hebben op het welzijn van de kersverse moeder en haar kroost. Een ruimere zwangerschapsverlofregeling zou invloed hebben op kindersterfte, laag geboortegewicht, depressiviteit en een slechtere algehele gezondheid van de moeder.

Ook in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en andere Scandinavische landen zouden de zwangerschapsregelingen beter ingericht zijn dan in Nederland.

Wat vinden jullie: is het Nederlandse model voor ouderschapsregelingen inderdaad hopeloos verouderd en karig? Wat zou voor jullie de ideale situatie zijn (geweest)? Praat mee!