Nieuws/Nieuws

Werkende moeders voelen zich niet meer schuldig

Het beeld dat werkende moeders zich schuldig voelen naar hun kinderen kunnen we eindelijk bijstellen. Uit onderzoek blijkt dat nog maar een kleine 13 procent zich schuldig voelt omdat ze aan het werk is.

Uit de research dat werd gedaan onder 900 maam's in opdracht van een Britse site voor moeders kwam naar voren dat werkende moeders meer tevreden zijn over hun leven dan thuisblijfmoeders.

Bijna de helft (48%) gaf toe dat een baan hen gelukkiger maakt. Een derde van de thuisblijfmoeders gaf aan dat ze liever een baan zou willen hebben dan thuis te zitten. 52 procent zei dat thuisblijven zwaarder is dan naar het werk gaan.

Niet gewaardeerd

Verder kwam naar voren dat thuisblijfmoeders zich niet gewaardeerd voelen. Ook vrezen ze dat ze hun kinderen te veel verwennen.

Lees meer over