Nieuws/Binnenland
460056
Binnenland

OM probeert Bandidos te verbieden

UTRECHT - Ze hadden hun motoren thuisgelaten en liepen er evenmin bij in hun kenmerkende rood-gouden ‘colours’, maar toch was het niet moeilijk om vandaag in de rechtbank van Utrecht de Bandidos-leden eruit te pikken.

Een mogelijk verbod op ‘hun’ club, dat wilden ze meemaken. Het is de tweede keer dat het Openbaar Ministerie een poging waagt om een motorclub te verbieden. Een eerdere poging met de Hells Angels mislukte.

Volgens het OM moet de Bandidos Motorcycle Gang in Nederland worden verboden omdat de club geweld faciliteert, aanmoedigt en verheerlijkt. “Onze rechtsstaat kan niet toestaan dat verschillende groeperingen permanent een gewelddadige strijd met elkaar uitvechten in de openbare ruimte. Dat grote outlaw clubs in de motorwereld het recht van de sterkste willen laten gelden bij de vragen wie zich waar mag vestigen en wie welke kleding mag dragen. Dat verenigingen hun eigen leden met bedreiging en geweld dwingen onder alle omstandigheden te zwijgen tegen de overheid en opzegging van het lidmaatschap beantwoorden met afpersing en geweld. Bandidos MC doet dat allemaal wel en moet daarom in Nederland worden verboden”, aldus de officieren van justitie Ward Ferdinandusse en Frits van Straelen.

Geweld

De bewering dat Bandidos geen geweld gebruikt is volgens het OM ,,net zo geloofwaardig als een kroegeigenaar die beweert alleen geheelonthouders toe te laten.”

Bandidos kan zich niet beroepen op het grondrecht van de vrijheid van vereniging als het zelf anderen ontzegt een vereniging te vormen”, aldus de OvJ’s, die de leden van de motorclub vergeleken met racisten, stalkers en terroristen.

Het recht van de burgers op veiligheid moet bovendien zwaarder wegen dan de vrijheid van vereniging, aldus het OM. ,,Burgers moeten worden beschermd tegen de mogelijkheid om verzeild te raken in een primitieve gewapende stammenstrijd. Ze moeten rustig kunnen slapen zonder de vrees voor een granaataanval op hun woning.”

Ereteken

Dat die gevaren niet denkbeeldig zijn, probeerden de OvJ’s aan te tonen met eindeloze reeksen voorbeelden van gewelddadigheden door Bandidos in Nederland, en in andere landen. Gebruik van geweld werkt binnen de club statusverhogend. ,,Dan word je bewierookt en kun je het binnen de club ver schoppen.” Deëscaleren werkt statusverlagend. Leden die worden gepakt en veroordeeld, worden vereerd als een soort helden en voeren met trots het ‘Expect nu mercy’-ereteken. Wie dat nog niet heeft wordt door Bandidos aangemoedigd om het ereteken te verdienen door voor de club bloed te vergieten, zeggen de OvJ’s.

Advocaat Marnix vd Werf van Bandidos bestrijdt dat. Expect no mercy is een beloning voor leden die voor de club hebben geleden, zegt hij. En verder betekent de tekst letterlijk dat Bandidos geen genade van anderen verwachten.

Volgens Vd Werf richt het OM ten onrechte de pijlen op Bandidos Holland MC. Die landelijke vereniging bestaat volgens hem helemaal niet. Net zomin als een wereldwijde organisatie. De advocaat trok een vergelijking met de voetbalwereld. De Bandidos Motorcycle Federation Europe is te vergelijken met de UEFA. De regionale federaties zijn de KNVB’s, en de lokale chapters zijn de lokale voetbalverenigingen. Een hele gebruikelijke structuur die het OM in het geval van de Bandidos weigert te erkennen, aldus Vd Werf.

Een verbod op die niet bestaande Nederlandse vereniging raakt de verschillende chapters dus niet, want die functioneren volgens de advocaat volledig zelfstandig. Hij vroeg de rechtbank om het OM niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging, en zichzelf niet bevoegd.

Vd Werf verwijt het OM een publicitaire oorlog te voeren tegen de Bandidos, en inbreuk te maken op de fundamentele rechten van de verenigingen: dat op vrijheid van vereniging en vrijheid van vestiging. Ook maakt het OM inbreuk op de wetgeving van andere staten, vindt de advocaat. ,,Het is niet aan Nederland om te verbieden wat Nederland niet raakt.”

Binnen Europa is er geen sprake geweest van activiteiten van Bandidos die de Nederlandse rechtsorde bedreigden, of de maatschappij ontwrichtten. Vd Werf: ,,Het is gewoon een club van rauwe jongens onder elkaar die niet veel op hebben met de overheid.”

De zaak gaat vrijdag verder.