Nieuws/Vrouw

Moeder-dochter relaties uitgelicht

De relatie met je moeder is levensbepalend. De een kan niet zonder, de ander juist wel. Wij hebben de verschillende moeder en dochter relaties eens op een rijtje gezet.

1. Beste vriendinnen

Je hebt een relatie met je moeder waarop anderen jaloers  zijn.

Waarom is het goed?

Beiden blaken van zelfvertrouwen binnen de relatie. Volgens deskundigen is deze vorm juist heel goed voor de communicatie tussen beiden.

Waarom een uitdaging?

Soms heeft een dochter een moeder nodig. Stel dat de dochter zelf een kind krijgt dan verwacht ze van haar moeder advies. Soms maakt de moeder een fout door te denken dat de dochter van dezelfde generatie afkomt en is dan teleurgesteld als  haar dochter haar verwijten maakt als ze zelf het moederschap moet aanleren.

Relatie goed houden

Beiden moeten hun rol accepteren. Het is belangrijk om te accepteren dat er een generatiekloof is. In andere woorden: gedraag je naar je leeftijd. Vaders vertrouwen ook daarop. Stel dat de dochter relatieproblemen heeft, dan vindt ze het fijn om dat met haar moeder te bespreken. Maar als de moeder relatieproblemen heeft dan komt de band tussen vader en dochter in gevaar als de moeder die problemen met de dochter bespreekt.

---VROUW zoekt moeder en dochter look-a-likes. Geef je hier op!---

2. Als zussen

Jullie hebben veel gemeen, maar soms is er net als tussen zussen, strijd met elkaar.

Waarom is het goed?

Jullie kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden en ondanks het leeftijdsverschil begrijpen jullie elkaar.

Waarom een uitdaging?

Zoals het tussen broers en zussen onderling betaamt is er soms competitieve strijd. Ook hebben dochters vaak de neiging om zich te vergelijken met de moeder en dan tot negatieve conclusies te komen, zoals ’mijn moeder is slimmer en succesvoller dan ik’.

Relatie goed houden

Om rivaliteit te voorkomen is het goed als de een de ander begrijpt en juist op dat gebied stimuleert. Ga niet nog meer de strijd aan. Mocht het uit de hand lopen, blijf dan met elkaar praten.

3. Botsende karakters

Zij is een bullebak, heeft overal een mening over en vindt nooit iets leuk. En jij hebt dat natuurlijk nooit... Jullie hebben dezelfde genen, maar dat is dan ook alles.

Waarom is het goed?

De constante strijd tussen jullie is niet echt fraai, maar bedenk dat je moeder altijd het beste voor je wilt. Ze doet dat op haar eigen manier.

Waarom een uitdaging?

Het is raar om als volwassenen nog altijd te strijden om vriendjes of over hoe je eruit ziet. Beide partijen voelen zich machteloos. De moeder voelt zich genegeerd, de dochter vervalt in een defensieve rol.

Relatie goed houden

Volgens deskundigen onderschatten moeders hun eigen macht en overschatten zij de macht van hun dochter. Dochters kunnen hun moeder te hulp schieten door in een gesprek te laten voelen dat ze luisteren en het gevoel te geven dat ze het belangrijk vinden wat de mening hun moeder is.

4. Als de zorg wordt omgedraaid

Jullie rollen worden omgedraaid. of dat nou komt door gezondheid, financiën, leeftijd of cultuur. De dochter is ’beter uitgerust’ om voor de moeder te zorgen.

Waarom is het goed?

Als je de moeder ouder ziet worden en gezondheidsproblemen krijgt, dan verbetert vaak de band tussen moeder en dochter, aldus deskundigen. De dochter voelt dat ze nodig is en de moeder voelt zich geliefd. Beiden accepteren elkaar zoals ze zijn.

Waarom een uitdaging?

Een dochter kan zich geconfronteerd voelen met onzekerheden. En de moeder kan het gevoel krijgen dat ze niet de hulp krijgt die ze nodig heeft.

De relatie goed houden

Dochters kunnen hun moeder het gevoel geven dat ze meer waardering voor haar hebben als de moeder minder dominant is. Praat met elkaar over tradities en de waarden die je met elkaar deelt. Zo kan de dochter kritisch naar zichzelf kijken en steeds meer vinden wat ze gemeen heeft met haar moeder.

5. Verstrikt

Er kan geen beslissing gemaakt worden zonder de goedkeuring van de ander. Dat kan goed uitpakken, maar soms ook niet.

Waarom is het goed?

Voor meisjes geldt dat gelijkgestemdheid hetzelfde is als hecht. Als alles harmonieus verloopt dan is iedereen blij. Je krijgt ook het gevoel dat je altijd op een iemand kunt vertrouwen.

Waarom is het een uitdaging?

Met de druk om ’hetzelfde’ te zijn, is het moeilijk om grenzen te stellen. Als de meningen verschillend zijn kan de stress om de toestemming van de ander te krijgen enorm worden vergroot.

De relatie goed houden

Dit soort relaties zijn zo intens omdat ze drijven op de angst om te worden verlaten. Deskundigen adviseren om toch langzaamaan grenzen te stellen. Dochters kunnen dan inzien dat ze graag de goedkeuring van hun moeder verlangen, maar dat soms besluiten genomen moeten worden waar alleen zij achter staan.