Nieuws
462817
Nieuws

Tips: zo kiest u de voordeligste en beste zorgverzekering!

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar of niet? Tot en met 31 december heeft u de tijd om daarover te beslissen. Om het wat eenvoudiger te maken, vindt u hier op DFTGeld elke dag een nieuwe tip of handig weetje over zorgverzekeringen. Zodat u de juiste - en meer voordelige - keuze kunt maken!

Tip 31 Overstappen tot 1 februari bij opzegging voor jaarwisseling

Het overstapseizoen van de zorgverzekeringen is bijna weer achter de rug. Wie voor de jaarwisseling de oude polis heeft opgezegd, mag tot 1 februari overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Men is dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 verzekerd. Bij aanvullende zorgverzekeringen kan eerst opzeggen en daarna pas een nieuwe polis afsluiten minder verstandig zijn. Zorgverzekeraars hoeven bij aanvullende verzekeringen namelijk niet iedereen te accepteren als klant. Bij de basisverzekering geldt die verplichting wel.

Tip 30 Dit verandert er in 2016 qua zorgverzekering

Iedereen die in ons land woont, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De overheid beslist wat er in de basisverzekering zit. Voor 2016 wordt er niks uit de basisverzekering gehaald. Wel wordt de basisverzekering uitgebreid met enkele specifieke behandelingen. Zo wordt onder meer de vergoeding voor de sportarts toegevoegd.

Verder zal prenatale chirurgie bij ongeboren kinderen met een open ruggetje worden vergoed. Dit kan op dit moment alleen nog maar in Leuven, België. Wat prenatale screening betreft, in Nederland wordt een NIPT (niet-invasieve Prenatale Test) alleen uitgevoerd na een positieve uitslag van de combinatietest. In het buitenland kan de NIPT wel, op eigen kosten, eerder worden gedaan. Als deze positief is, worden de vervolgonderzoeken op dit moment niet vergoed. In 2016 verandert dit.

Hoortoestellen

De eigen bijdrage voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar wordt voor 2016 afgeschaft. Dit betekent dat voor kinderen hoortoestellen volledig worden vergoed. Voor volwassenen blijft de eigen bijdrage van 25% ook in 2016 bestaan.

Af en-oversluiten van aanvullende verzekering

De zorgverzekeraars hebben toegezegd dat ze het af- en oversluiten van een aanvullende verzekering makkelijker gaan maken. Overigens vallen tandartsverzekeringen hier niet onder.

Ouderbijdrage ggz

De ouderbijdrage in de jeugdzorg wordt per 1 januari 2016 afgeschaft.

Tip 29 Wees niet bang voor overstap

Consumenten houden niet van overstappen als het gaat om hun zorgverzekering. Dat was echter wel het doel van de nieuwe zorgverzekeringswet die in 2006 in werking trad: meer keuzevrijheid voor consumenten door eenvoudig te kunnen veranderen van verzekeraar.

Nadat het ziekenfonds en particuliere verzekering in 2006 waren geschrapt, stapten bijna drie miljoen Nederlanders over, ofwel 19,1 procent. Voor de meesten was dat echter eenmalig. Vanaf 2007 bleven de percentages steken tussen de 3,6 en 5,5 procent. Sinds 2012 blijven de aantallen boven de miljoen – en tussen de 6,0 en 7,2 procent.

Dat lijkt heel veel, maar bijna zeventig procent van de consumenten heeft nog nooit de sprong durven wagen. Daarmee hebben zij nooit geprofiteerd van hun keuzevrijheid en waarschijnlijk besparingen gemist. Zo’n twintig procent is één keer overgestapt, 7 procent 2 keer en 2 procent drie keer. Slechts 1 procent stapte meer dan drie keer over.

 

Voortaan automatisch via de mail nieuws over geld, hypotheek of pensioen ontvangen? Abonneer u dan hier gratis op de DFT Nieuwsbrief

Tip 28 Let op service

Geld speelt een belangrijke rol voor de keuze voor een zorgverzekeraar, maar we raden u aan ook op de kwaltiteit en dienstverlening te letten. Wordt u snel geholpen aan de telefoon en hoeft u niet lang te wachten op de vergoeding van uw zorgnota's, dan mag dat soms best iets kosten.

Tip 27 Cadeautjes betaalt u uit eigen zak

Zorgverzekeraars proberen mensen nog steeds over de streep te trekken met mooie lokkertjes: kortingen, een een iPad. Check van te voren of u daadwerkelijk baat heeft bij deze lokkertjes. Meestal is het zo dat u het bedrag uiteindelijk uit eigen zak betaalt.

Tip 26 Let op de voorwaarden

Ga bij het uitkiezen niet alleen af op de prijs van de premie en wat er wel en niet wordt vergoed. Let ook op onder welke voorwaarden zorg wordt vergoed en waar u terecht kan. Zo kan het bij een aanvullende tandartsverzekering wel twee jaar duren voordat u een behandeling krijgt vergoed. En heeft uw nieuwe zorgverzekeraar contracten afgesloten met dezelfde zorgverleners zoals de fysiotherapeut waar u nu ook naar toe gaat?

Tip 25 Overstappen, bedenk wat u nodig heeft

Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? De belangrijkste tip die we u kunnen geven is om er tijd in te steken om de zaken goed uit te zoeken. Tijd is immers geld! Schrijf op wat u volgend jaar nodig heeft en check bij tenminste drie vergelijkingssites welke polis naar voren komt. Bedenk daarbij wel dat niet alle verzekeringen worden genoemd. Daarom is het ook handig om op de sites van de andere verzekeraars te kijken wat zij aanbieden.

Tip 24 Aanvullend verzekeren

Het is niet nodig om de basisverzekering en de aanvullende verzekering bij één en dezelfde verzekeraar af te sluiten. Het is dus mogelijk om uw baisverzekering bij de ene verzekeraar, en de aanvullende polis bij een andere verzekeraar te nemen.

Wel is het zo dat het hebben van twee polissen bij twee verschillende verzekeraars problemen kan geven bij declareren. Sommige kosten worden namelijk gedeeltelijk door uw basisverzekering en gedeeltelijk door uw aanvullende verzekering vergoed. Dit kan dus administratieve problemen geven.

Verder is het zo dat een zorgverzekeraar een toeslag mag berekenen aan diegenen die alleen een aanvullende verzekering afsluiten. Die toeslag kan oplopen tot wel 50 procent van de premie.

Tip 23 De internetpolis

Wie wil bezuinigen op zijn maandelijkse premie, kan ook een intternetpolis afsluiten. In veel gevallen scheelt het zeker vele tientallen euro's per jaar.

Het grootste verschil met een normale zorgverzekering is dat verzekerden met een onlinepolis al zijn verzekeringszaken zelf via het internet regelt. Zo moeten declaraties bijvoorbeeld online worden ingediend. Dit scheelt papierwerk en enveloppen. Door op dat soort kosten te besparen, profiteert de verzekerde van een lagere zorgpremie.

Wel geldt hiervoor een waarschuwing: rekeningen die u moet betalen, krijgt u ook alleen maar online. Log dus wel regelmatig in bij uw zorgverzekeraar om te controleren of er geen facturen meer openstaan.

Tip 22 Chronisch ziek? Goed opletten!

Wie een chronische aandoening heeft, kan bij elke zorgverzekeraar een basispolis afsluiten. Voor de basispolis geldt een acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekering is dat niet zo. Een zorgverzekeraar kan u daarvoor weigeren. Ook komt het voor dat een aanvullende polis alleen is af te sluiten tegen een hogere premie. Per zorgverzekeraar zal dit verschillen.

Wilt u graag bij uw vertrouwde zorginstellingen blijven? Let er dan goed op of uw nieuwe zorgverzekeraar met dezelfde zorginstellingen een contract heeft afgesloten als uw oude. Dit gaat ook op voor hulpmiddelen. Wie bijvoorbeeld een speciaal bed heeft, moet controleren of de nieuwe zorgverzekeraar hier ook een contract mee heeft. Zo niet, dan moet het bed worden vervangen door de hulpmiddelenleverancier van uw nieuwe zorgverzekeraar.

Tip 21 Eigen risico gespreid betalen

Wie nu al weet dat hij in 2016 zijn hele eigen risico opmaakt maar moeite heeft om dit in een keer te betalen, kan het bedrag van 385 euro ook in termijnen betalen. Bij de meeste zorgverzekeraars kan dit. Meestal gebeurt dit in 10 termijnen. Wie aan het einde van het jaar teveel eigen risico heeft betaald omdat hij het niet helemaal heeft opgemaakt, krijgt het restant van het bedrag weer terug.

Tip 20 Zorgverzekering en kinderen

Tot 18 jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd op de polis van hun ouders. De overheid financiert dit. De basisverzekering vergoedt veel zorg voor kinderen. Wie echter naar alternatieve zorgverleners wil of een plaswekker nodig heeft, dient een aanvullende verzekering te hebben. Dat geldt ook voor kinderen die een beugel nodig hebben: ook daarvoor moet een aanvullende polis worden gekocht.

Kinderen moeten premie gaan betalen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin ze 18 worden. Wie bijvoorbeeld op 1 juli 18 wordt, moet vanaf 1 augustus premie betalen. Kinderen/jongeren van 18 jaar kunnen ook zelf zorgtoeslag aanvragen.

Tip 19 Naar welke zorgverlener en hoe zoek ik dat uit?

Wat mag u verwachten van een ziekenhuis? En wat zijn de verschillen tussen ziekenhuizen? Wat is een goede fysiotherapeut? Daarvoor kunt u natuurlijk uw zorgverzekeraar bellen. Zij helpen u op weg. Daarnaast kunt u kijken op ZorgkaartNederland.nl, een initiatief van patiëntenfederatie NPCF. Hier kunt u informatie per aandoening en beroepsgroep vinden en wordt verteld hoe het zit met het aanbod van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen.

Tip 18 Hoe zit het met de vrije artsenkeuze?

Het aankomende jaar blijft de vrije artsenkeuze hetzelfde. Er was een plan om de vrije artsenkeuze in te perken. Reden voor de inperking was een flinke besparing op zorgkosten, maar het plan gaat niet door. Wel heeft de minister een nieuwe voorstel ingediend. Een van die voorstellen is dat zorgverzekeraars meer mogelijkheden krijgen om hun verzekerden aan te sporen om gebruik te maken van gecontracteerde zorgaanbieders. Bijvoorbeeld door een korting op het eigen risico.

Tip 17 Vergelijkingssites: handig maar grote verschillen

Een passende zorgverzekering kiezen is met vergelijkingssites makkelijker dan tientallen verzekeraars zelf te benaderen. Let wel goed op, want de resultaten van verschillende websites kunnen verschillen. Zorgverzekeraars die weigeren om een vergoeding te betalen voor de overstapper die ze via een vergelijkingssite krijgen, komen bijvoorbeeld niet altijd in de resultaten voor. Dit terwijl ze wel een goede polis voor u kunnen hebben. Gebruik om zeker te weten dat u de beste keuze maakt minstens drie vergelijkers en kijk daarnaast ook op de website van de verzekeraar die u overweegt om te kiezen.

Tip 16 Zorgverzekering bij gemeente voor minima

Heeft u een minimum inkomen, zit u in de bijstand of bent u chronisch ziek? Check dan of u zich kunt inschrijven bij de gemeente voor een zorgverzekering. Veel gemeenten bieden een 'gemeentepakket' of 'collectieve verzekering voor minima' aan met een uitgebreide dekking. Vaak betalen gemeenten mee aan de polis. Daarnaast blijft de zorgtoeslag blijft behouden.

Het Nibud raadt minima aan om de collectieve verzekering die de gemeenten aanbieden, wel af te sluiten, ook al zijn ze in sommige gevallen duurder uit dan wanneer op de vrije markt een polis wordt afgesloten. Dit omdat de gemeenteverzekering een uitgebreide dekking heeft. Dat biedt zekerheid op het moment dat er toch veel zorgkosten zijn.

Tip 15 Aansluiten bij een collectiviteit, is dat zinvol?

Een collectieve verzekering is een verzekering voor groepen. Het kan gaan om de medewerkers van één bedrijf of de leden van een belangenbehartiger of een sportclub. Wie zich aansluit bij zo'n collectiviteit kan korting krijgen op zijn zorgverzekering. Volgens berekeningen van de Consumentenbond gaat het gemiddeld om 7% korting. Ook krijg je soms korting op de aanvullende verzekering. Wel moet u goed opletten, aldus de bond: ook al krijgt u korting bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering, dat wil niet per se zeggen dat u daarmee voordeliger uit bent. Een andere zorgverzekering zonder collectiviteit kan toch een lagere premie hebben.

Tip 14 Goedkoop is vaak duurkoop

Wie een budgetpolis kiest, moet heel goed opletten met welk ziekenhuis een contract is afgesloten en met welk ziekenhuis niet.  In veel gevallen kunt u maar in een beperkt aantal instellingen terecht. In 2014 kozen 600.000 personen voor een budgetpolis. In dat jaar kreeg 4% te maken met een bijbetaling van gemiddeld 450 euro per jaar, zo meldt de Patiëntenfederatie NPCF. Zo werd goedkoop toch duurkoop.

Tip 13 Welke polis moet ik kiezen?

Consumenten kunnen kiezen uit vier soorten polissen. Wilt u te allen tijde uw eigen arts en zorginstelling kiezen? In dat geval is een restitutiepolis nodig. Wel vergoeden verzekeraars maar tot gangbare tarieven. Als u dus naar een dure kliniek gaat, dan hebt u kans dat u een deel zelf dient te betalen.

 

Wat is de beste verzekering voor mij? Klik hier om in te schrijven voor het gratis DFT Seminar

 

Daarnaast zijn er nog de natura- en de budgetpolis. Met de naturapolis heeft u een ruime keuze, maar komt het steeds vaker voor dat de zorgverzekeraar voor u kiest waar u de behandeling ondergaat. U kunt in dat geval kiezen voor een polis die een restitutie en een naturaverzekering combineert: in sommige gevallen worden dan alle kosten vergoed, soms maar een deel.

Liever goedkoper uit als het gaat om de maandelijkse premie? Dan kunt u een budgetpolis overwegen. Let hierbij wel goed op dat u dan maar in een beperkt aantal zorginstellingen terecht kan.

Tip 12 Wat is zorgtoeslag en wie heeft er recht op?

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming die is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De zorgtoeslag, die wordt betaald door de overheid, moet er voor zorgen dat de zorg ook voor hen betaalbaar blijft. De hoogte van de zorgtoeslag is van een aantal zaken afhankelijk, onder meer van het inkomen dat per huishouden binnenkomt. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Ga dan naar www.belastingdienst.nl/toeslagen. De Belastingdienst rekent uit of u er recht op heeft. Zo ja, dan krijgt u deze maandelijks op uw rekening gestort.

Tip 11 Zorgverzekering en wonen in het buitenland

Wie langere tijd in het buitenland woont, werkt of studeert moet natuurlijk ook zijn verzekerd. Het is van uw persoonlijke situatie afhankelijk of u in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten. Voordat u vertrekt, is het handig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u informeren wat in uw geval het beste is.

Tip 10 Zorgkosten in het buitenland vergoed?

Spoedeisende hulp en andere noodzakelijke zorg in het buitenland worden aankomend jaar nog vergoed door uw basisverzekering. Bent u op vakantie en u krijgt een ongeluk, dan worden de ziekenhuiskosten dus vergoed. Let wel op: de kosten die in het buitenland zijn gemaakt, worden tegen het in Nederland gangbare tarief vergoed. Wie bijvoorbeeld in Amerika in het ziekenhuis komt te liggen, waar de ziekenzorg veel duurder is, zal moeten bij betalen. Een reisverzekering of een aanvullende verzekering waarmee u gedekt bent voor zorgkosten in het buitenland, is in sommige gevallen dan ook geen overbodige luxe.

Wilt u een bepaalde ingreep ondergaan in het buitenland? Het kan zijn dat uw zorgverzekraar dat vergoed, bijvoorbeeld omdat u daar sneller wordt gehoplen. Sommige zorgverzekeraars hebben ook bepaalde zorg ingekocht in het buitenland. Vraag wel eerst na bij uw zorgverzekeraar hoe het zit.

Tip 9 Hulpmiddelen, wel of niet vergoed?

Wie hulpmiddelen nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging, krijgt deze vergoed uit het basispakket. Eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken of een rollator, worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Wie blijvend hulpmiddelen nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een handicap, krijgt deze in de meeste gevallen van de gemeente. Ook hulpmiddelen die nodig zijn om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, moeten door de gemeente worden geregeld. Dit gebeurt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tip 8 Sparen voor de tandarts

Consumenten kunnen ook sparen voor tandartskosten. Via het door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) opgezette bedrijf ixorg kan maandelijks een bedrag opzij worden gezet waarmee de kosten in de toekomst worden betaald. Het geld dat apart is gezet, blijft van de patiënt

Verschil

Dat is dan ook gelijk een groot verschil met een aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraars. Het geld dat daar aan premie is gestort, is en blijft van de verzekeraar; of de patiënt de kosten heeft gemaakt of niet.

Calamiteitenverzekering

Helemaal voor niks is het niet. Gekoppeld aan het budget is een volledige calamiteitenverzekering voor gebitschade bij ongevallen, met honderd procent dekking tot 10.000 euro. Ook veel sporten vallen onder deze dekking.

Voortaan automatisch via de mail nieuws over geld, hypotheek of pensioen ontvangen? Abonneer u dan hier gratis op de DFT Nieuwsbrief

Tip 7 En hoe zit het met de tandartsverzekering?

Wie een goed gebit heeft, hoeft geen aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Twee keer reguliere controle met daarbij gebitsreiniging kost rond de 200 euro per jaar. Een aanvullende verzekering kost vaak hetzelfde en vergoedt niet zo heel veel meer.

Volwassenen die een beugel nodig hebben, dienen er rekening mee te houden dat ze deze uit eigen zak moeten betalen: een aanvullende polis hiervoor is vaak duur en de kosten die worden vergoed zijn nihil. Bovendien moet u eerst worden geaccepteerd: wanneer grote ingrepen worden verwacht, gebeurt dat niet.

Voorwaarden

Slecht gebit? Dan kan een aanvullende tandartsverzerking wel lonen. Wel is er vaak een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen wilt u deze kunnen afsluiten. Bij veel verzekeraars moet een vragenlijst worden ingevuld door uw tandarts die daarbij een inschatting moet maken of binnen een of twee jaar een grote behandeling is te verwachten. Zo ja, dan wordt u niet altijd geaccepteerd.

Ook kan het zo zijn dat u eerst een of twee jaar moet betalen voordat u een vergoeding uitgekeerd krijgt.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de tandars. Behandelingen die hieronder vallen zijn onder meer controle (één keer per jaar), fluoridebehandeling, wortelkanaalbehandeling, vullingen en gebitsreiniging.

Wie kinderen heeft die een beugel moeten, doet er wel verstandig aan een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Ook hier geldt: lees vooraf goed de voorwaarden en kijk heel precies na wat wel en niet wordt betaald.

Tip 6 Aanvullend verzekeren, nodig of niet?

Veel mensen hebben een aanvullende verzekering, maar maken er geen of mondjesmaat gebruik van. Zonde van het geld! Een aanvullende verzekering kan daarentgen wel handig zijn als u veel medische kosten verwacht het aankomende jaar. Reken van te voren wel goed uit wat de kosten zijn die u moet betalen voor een aanvullende polis en wat u uit eigen zak zou betalen zonder eigen polis. Kortom: is het lonend om een extra polis te kopen?

Voor aanvullende verzekeringen geldt bovendien een acceptatieplicht zoals bij de basisverzekering niet het geval is. Vindt een verzekeraar u een te groot risico dan kunnen ze u de aanvullende verzekering weigeren. Ook kunnen ze een hogere premie vragen naarmate u ouder bent. Wie al een aanvullende verzekering heeft, kan dan ook het beste wachten met deze opzeggen totdat hij door de andere verzekeraar is geaccepteerd.

Tip 5 Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

Naast het eigen risisco moet in sommige gevallen nog een wettelijke, eigen bijdrage worden betaald. Ook dit heeft de overheid bepaald. Deze eigen bijdrage wordt niet verrekend met het eigen risico.

Een wettelijke eigen bijdrage is voor iedereen hetzelfde en geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, een hoorapparaat, kraamzorg en verslavingszorg. Zo betaalt u voor kraamzorg thuis in 2016 €4,20 per uur. Voor zittend ziekenvervoer is de eigen bijdrage maximaal €98 per persoon per jaar.

Tip 4 Voor deze zorg betaalt u geen eigen risico

Wie een behandeling nodig heeft in bijvoorbeeld het ziekenhuis, moet de kosten tot het bedrag van het eigen risico uit eigen zak betalen. Het eigen risico bedraagt volgend jaar 385 euro. Die kosten komen dus voor eigen rekening. Daarna gaat de zorgverzekeraar de zorg pas vergoeden.

Er hoeft geen eigen risico te worden betaald voor de huisarts, bruikleenartikelen, gratis bevolkingsonderzoeken, de griepprik voor risicogroepen, kraamzorg, verloskundige zorg en tandartskosten uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar.

Tip 3 Eigen risico verhogen of niet?

U krijgt extra korting op uw zorgverzekering door het eigen risico te verhogen. De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid dit verder op te schroeven van 100 euro tot maximaal 500 euro. Voor het verhoogd eigen risico krijgt u maandelijks een korting op de zorgpremie die kan oplopen tot ongeveer 20 euro per maand. Doe dit alleen als u goed gezond bent en voldoende geld op de bank heeft staan om het extra eigen risico ook daadwerkelijk te kunnen betalen.

 

Al het laatste nieuws en uitleg over uw zorgverzekering? Klik dan hier voor het speciale DFT Zorgverzekeringdossier

 

Let ook goed op hoeveel korting de zorgverzekeraar geeft. Een vrijwillig extra eigen risico van 500 euro levert bij de ene zorgverzekeraar een premiekorting op van 180 euro per jaar maar kan bij een andere wel 300 euro zijn.

Tip 2 Waarom is er een eigen risico?

Het eigen risico is in het leven geroepen om de consument er van bewust te maken dat aan zorg een prijskaartje hangt. Door zelf in eerste instantie zorgkosten uit eigen zak te betalen, denken mensen beter na voordat ze naar de dokter gaan. Daarnaast is het bedoeld om de zorgkosten in de hand te houden. Elk jaar stelt de overheid het eigen risico vast. Voor 2016 is het eigen risico vastgesteld op €385. Dit geld moet eerst worden betaald voordat kosten kunnen worden geclaimd die vallen onder het basispakket.

Tip 1 Overstappen: belangrijke data

Wie wil overstappen van zorgverzekeraar, moet voor 1 januari 2016 zijn oude zorgverzekering opzeggen. Doe dat echter pas als de nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd als klant. Dit gaat vooral op als u een aanvullende verzekering hebt: verzekeraars zijn verplicht iedere aanvrager van een basisverzekering te accepteren, maar ze kunnen u wel een aanvullende zorgverzekering weigeren.

Heeft u een zowel een basisverzekering als een aanvullend pakket? Let er dan op dat u beide opzegt bij uw oude zorgverzekeraar, tenminste wanneer u met beide overstapt. Uiteraard kunt u het opzeggen ook laten regelen door uw nieuwe verzekeraar.

Weet u het tegen het einde van december nog niet? Officieel heeft u tot 1 februari 2016 om een nieuwe zorgverzekeraar te vinden. U dient echter te allen tijde vóór 1 januari u oude verzekering opgezegd te hebben.