Nieuws/Binnenland
46315163
Binnenland

Forse toename asielcriminaliteit, Broekers-Knol vraagt geduld

De Telegraaf onthulde vorige maand al dat criminaliteit door asielzoekers de pan uit rees.

De Telegraaf onthulde vorige maand al dat criminaliteit door asielzoekers de pan uit rees.

Den Haag - Een forse toename van asielcriminaliteit zorgt voor hoofdbrekens bij staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie). De bewindsvrouw laat onderzoek doen naar de oorzaak en maant vooral tot geduld, omdat ze hoopt dat haar ’stevige maatregelen’ volgend jaar wél in de cijfers terug te zien zijn.

De Telegraaf onthulde vorige maand al dat criminaliteit door asielzoekers de pan uit rees.

De Telegraaf onthulde vorige maand al dat criminaliteit door asielzoekers de pan uit rees.

„Burgemeesters en provincies trokken vorig jaar al aan de bel over de problemen die zij ervaarden met een relatief klein deel van de asielzoekers. Daarop hebben we stevige maatregelen genomen, waarvan we de effecten hopelijk volgend jaar terugzien in de cijfers”, schrijft Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

Toename

De Telegraaf onthulde vorige maand al dat criminaliteit door asielzoekers de pan uit rees. In 2019 werden ruim duizend meer verdenkingen van misdrijven geregistreerd dan het jaar ervoor, een toename van 27 procent. Daarnaast registreerde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 30 procent meer incidenten in asielzoekerscentra. Vandaag stuurt Broekers-Knol de verontrustende cijfers naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris zegt de toename ’te herkennen’ en ze belooft betere tijden.

Het is haar onvoldoende duidelijk hoe het komt dat Nederland vorig jaar te maken kreeg met een forse toename van asielcriminaliteit, zowel in als buiten asielzoekerscentra. Hoewel asielcriminaliteit al langer een hardnekkig probleem is, kondigt ze nu pas onderzoek aan naar de oorzaak.

Dat wordt uitgevoerd door het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. „De stijging van zowel de incidenten op COA-locaties als van de criminaliteit waarvan asielzoekers worden verdacht, roept vragen op over de achterliggende oorzaken van de gepleegde incidenten en criminaliteit en de meer specifieke kenmerken van de doelgroep”, schrijft Broekers-Knol. „Deze en andere relevante vragen zijn zonder nadere analyse en/of (wetenschappelijk) onderzoek niet te beantwoorden.”

Manier van registreren

Toch doet het ministerie van Justitie en Veiligheid, kennelijk zonder zo’n analyse of onderzoek, in een persbericht een poging. „De stijging zou kunnen komen door een andere manier van registreren door de politie, doordat meer vreemdelingen tegelijkertijd op een COA-locatie verbleven of door de aanhoudende inzet van de ketenmariniers om alle betrokkenen zoveel mogelijk te laten registreren of aangifte te laten doen.”

Er komen aanvullende maatregelen. De staatssecretaris vestigt haar hoop op een vierde zogenoemde ’ketenmarinier’, een ambtenaar die asielcriminaliteit in toom moet houden. Bovendien komt er 1 miljoen euro beschikbaar ’voor lokale initiatieven’. Broekers-Knol denkt volgend jaar ook effect te zien van haar maatregelen: de ketenmariniers, een lijst met erkende raddraaiers en een opvangcentrum voor lastpakken.

Verdenkingen

De lijst met verdenkingen is lang. In de meeste gevallen ging het om winkeldiefstal, maar ook zware delicten zoals poging tot moord en verkrachting kwamen vaker voor.

Van alle geregistreerde verdachten komt het overgrote gedeelte uit veilige landen, zoals Algerije en Marokko. Vreemdelingen uit deze landen maken vrijwel geen kans op asiel, maar veroorzaken wel de meeste problemen. In totaal is zo’n zestig procent van de asielzoekers die door de politie in de kraag wordt gegrepen afkomstig uit een veilig land.