Nieuws
465859
Nieuws

Robeco: Asielzoekers welkome impuls euro-economie

Amsterdam - De miljoenen migranten die naar Europa komen mogen bewoners zorgen baren, vermogensbeheerder Robeco ziet hen als een 'welkome conjuncturele impuls' voor de ingezakte Europese economie.

,,Mits ze worden begeleid en worden ingezet om hen productief te krijgen in de verschillende landen", benadrukt hoofdeconoom Léon Cornelisse van Robeco. De groep vooral jonge asielzoekers zouden de vergrijzing in veel beroepen kunnen helpen bestrijden.

Met Lukas Daalder, hoofd beleggingen, becijfert het Robecoteam voor komend jaar een iets hogere groei van de wereldeconomie. De inflatie zal ook licht toenemen.

Hoofdrolspelers in de wereldeconomie zullen de centrale banken worden, voorspelt Robeco. Met hun ingrepen zullen ze proberen de kwakkelende economieën aan te vuren tot meer groei.

Vergroting arbeidsmarkt

De miljoenen asielzoekers jagen de kooplust in Europa nu al aan. In Duitsland alleen al komen er met de migrantenstroom vanuit vooral Syrië bovendien 2,5% meer vooral jonge arbeidskrachten bij de beroepsbevolking, becijfert Cornelisse.

De volledige integratie in de arbeidsmarkt kan overigens nog drie tot vijf jaar duren, is de schatting.

Het fonds waarschuwde beleggers vorig jaar bij zijn vooruitblik terecht voor forse volatiliteit. ,,Die zal ook in 2016 stevig zijn." Robeco ziet tegen deze achtergrond de meeste kansen in Europese aandelen - zonder dat die regionaal worden opgesplitst - afgezet tegen de Verenigde Staten, die al aan de dure kant zijn. Obligaties zullen ook de komende kwartalen niet gunstig uitpakken in de portefeuilles. De high yield-stukken vormen daar binnen nog de gunstige uitzondering.

Bij aandelen verwacht Daalder een total return tussen 5 en 7% voor 2016 en voor de iets langere termijn een toename met 8%. ,,Met een startpunt van 2 tot 2,5% total return", benadrukt hij.

Olieprijs gemist

Bij de vooruitblik voor 2016 erkende Robeco dat zij de olieprijs volstrekt verkeerd hebben ingeschat. Dat geldt ook voor de toen verwachte 'divergentie', het gezamenlijk optreden van de centrale banken. Daar is nu veel meer kans op, stelden Daalder en Cornelisse.

De consequentie van de gemiste inschatting in olie is dat Robeco minder gewicht legt op de veronderstelde inschatting van de bandbreedte waarbinnen de prijs kan gaan bewegen.

Robeco voorziet dat de Europese Centrale Bank net als de Federal Reserve zal zoeken naar mogelijkheden om de eurozone aan te jagen. Dat kan met een verlaging van de depositorente en het opkopen van staatsobligaties. Duitsland geeft geen nieuwe meer uit. ,,Maar de kans is groot dat ook papier van de Duitse Länderstaten en Duitse steden tot koopwaardig worden beschouwd. Daarmee vergroot je in een klap het arsenaal", schetst Cornelissen een strategie.

De vooruitzichten die China met groeicijfers biedt zijn veel te ambitieus, aldus Robeco.