Nieuws
465955
Nieuws

Flevoland boert beter

In Flevoland wordt beter geboerd dan elders in het land. Het aantal landbouwbedrijven krimpt minder hard en de productie is hoger dan in andere provincies.

Sinds 1986, het jaar waarin de nieuwste provincie van Nederland officieel werd, is het aantal landbouwbedrijven met 30% gekrompen. In de rest van Nederland is ruim de helft gestopt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarmee is het Flevoland net zo belangrijk voor de Nederlandse akkerbouw als dertig jaar geleden. Zowel toen als nu is 12% van de akkerbouw in Flevoland gevestigd en is 21% van het areaal pootaardappelen hier te vinden. Net als toen bevindt 4,8% van de Nederlandse landbouwgrond zich in Flevoland en is de provincie goed voor 3,5% van de omzet in de landbouw.

Groter

De akkerbouwbedrijven in Flevoland zijn groter dan elders in het land, gemiddeld 50 hectare tegenover 39 hectare in andere provincies. En de productie is hoger. Zo haalde een Flevolandse akkerbouwer per hectare 95 ton suikerbieten uit de grond in 2014 terwijl boeren in andere provincies het met 82 ton moesten doen. In Flevoland werd 53 ton aan consumptieaardappelen per hectare uit de grond gehaald tegenover 51 ton elders.

Melkkoeien

Wel loopt de afname van landbouwgrond gelijk met de rest van Nederland. Dertig jaar geleden was 99 duizend hectare van de provincie landbouwgrond, nu is dat 88 duizend. Dit geldt niet voor grasland. Tegen de landelijke ontwikkeling in is het grasland gegroeid met 3% terwijl dit in de rest van het land met 15% afneemt. Het belang van de melkveehouderij neemt toe. In 1986 bevond 1,2% van de melkkoeien zich in Flevoland, nu is dat 2,5%. In dertig jaar daalde het aantal melkkoeien in Nederland met 30% terwijl het aantal in Flevoland met 6% toenam.