Nieuws/Binnenland
467965
Binnenland

VVE’s moeten sparen voor onderhoud

Den Haag - Mensen die een appartement bezitten en in een Vereniging van Eigenaren (VVE) zitten wordt het straks verplicht om te sparen voor het onderhoud en herstel van hun appartementencomplex.

Het Rijk wil dat er door de VVE een minimumbedrag voor dit soort werkzaamheden wordt gereserveerd. De hoogte van dat bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjaren onderhoudsplan of 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw.

Mimister Blok (Wonen) heeft dit plan vandaag aan de Ministerraad voorgelegd. Die heeft ermee ingestemd. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. De VVD-minister streeft ernaar de wet op 1 januari 2017 in te laten gaan.