468136
Binnenland

Accountant Weyl Beef uit beroep gezet

ZWOLLE - De accountant die de jaarrekeningen van Weyl Beef in 2008 en 2009 goedkeurde, is door de tuchtrechter uit zijn beroep gezet. De man controleerde de boeken amper, oordeelde de Accountantskamer vrijdag.

Weyl ging in mei 2010 failliet nadat er grootschalige fraude ontdekt werd. De voorheen grootste runderslachterij van het land had een schuld van 177 miljoen euro, waarvan slechts 42 miljoen opvorderbaar was.

De tuchtrechter twijfelt er niet aan dat de accountant bij voldoende controle de fraude binnen het bedrijf wel ontdekt had. Precies dat werd hem door onder meer de AFM en curatoren verweten.

De accountant heeft ,,onvoldoende geschikte informatie verzameld om te kunnen beoordelen of de gepresenteerde omzet, vorderingen op debiteuren en schulden aan crediteuren wel klopte'', aldus de tuchtrechter. Het definitief doorhalen in het accountantsregister is de zwaarste maatregel die deze tuchtrechter kan opleggen.

Aanvankelijk was alleen door financieel onderzoeker Pieter Lakeman namens schuldeisers van Weyl een klacht ingediend tegen de accountant die destijds voor KPMG werkte. KPMG wist deze met een forse schadevergoeding af te kopen, aldus de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Accountantskamer besloot in oktober vorig jaar dat de AFM ,,uit algemeen belang'' de klacht voort moest zetten.