470659
Nieuws

Rechter: 65 blijft 65

Amsterdam - De AOW-gerechtigde leeftijd kan niet in alle gevallen worden verhoogd. Tot dat oordeel komt de rechtbank Noord-Nederland nadat een 60-jarige vrouw bezwaar maakte tegen ophoging van de pensioenleeftijd.

De vrouw uit Joure maakte bezwaar tegen het feit dat zij 24 maanden langer op AOW moet wachten dan waar zij altijd vanuit is gegaan. Zij kreeg gelijk van de rechter. Ophoging van de AOW-leeftijd zou in haar geval een "onevenredig zware last" zijn gebleken. De vrouw, die met financiële en gezondheidsproblemen kampt, zou door haar afstand tot de arbeidsmarkt niet meer in staat zijn het AOW-gat op te vangen.

Lees ook: Tien antwoorden op veelgestelde pensioenvragen

Volgens de rechter kan AOW gezien worden als een actuele afdwingbare claim op oudersdomspensioen. Door het verhogen van de AOW-leeftijd is daarom sprake van ontneming van eigendomsrecht.

Wanneer mag ik met pensioen? Reken hier uw AOW-leeftijd uit

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die in Nederland verantwoordelijk is voor het uitkeren van de AOW, meende van niet. Het bezwaar van de vrouw werd daarom niet inhoudelijk behandeld. De vrouw stapte daarop naar de rechter.

Individu

Europees recht schrijft voor dat een overheid zich alleen in dergelijke eigendomsrechten mag mengen als dat een 'legitieme doelstelling' daarvoor het algemeen belang dient. Daarbij moet een 'behoorlijk evenwicht' worden behouden tussen het algemeen belang en de bescherming van de rechten van het individu.

De rechtbank Noord-Nederland heeft nu geoordeeld dat dat evenwicht zoek is, ondanks de overbruggingsregeling van circa 500 à 600 euro waarop de vrouw aanspraak kon maken.

Bekijk ook de video: Hoe is het AOW-gat te dichten?