Nieuws/Binnenland
471495
Binnenland

Nieuwe poging beveiligers op schepen

DEN HAAG - Het kabinet doet een nieuwe poging om gewapende particuliere beveiligers op koopvaardijschepen toe te laten.

De ministerraad komt met een wet die het mogelijk maakt om ook niet-overheidsdiensten te bewapenen om zo schepen te beveiligen tegen piraterij. In 2013 deed het kabinet al eens een poging, maar de PvdA-fractie blokkeerde het voorstel toen. De sociaaldemocraten vinden dat het geweldsmonopolie voor de Staat moet blijven en willen niet dat particuliere bedrijven ook wapens dragen bij beveiliging.

In het kabinet werkt de PvdA wel mee. Het voorstel is mede door minister Koenders (Buitenlandse Zaken) bij de Tweede Kamer neergelegd.

Uitgangspunt van het nieuwe plan is dat altijd eerst wordt gekeken naar de mogelijkheid om transporten door een gevaarlijk gebied te beveiligen met hulp van Nederlandse mariniers. Indien dit niet mogelijk is, zouden reders onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers mogen inzetten. Daarbij weegt mee waar de schepen varen. De beveiligers krijgen een gedetailleerde instructie over de voorwaarden waaronder geweld mag worden gebruikt. Nederland moet zo aansluiten bij andere landen, die al eerder gewapende particuliere beveiligers op schepen toestaan, zoals België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Premier Rutte geeft aan dat Nederland achteraan loopt in vergelijking tot de ons omringende landen als het om de beveiliging van koopvaardijschepen gaat.

De PvdA-fractie voelt nog steeds niets voor het kabinetsvoorstel. "De PvdA vindt dat de overheid er is om burgers te beschermen en het is niet wenselijk dat huurlingen dat doen", zegt Kamerlid Gunal-Gezer.