Nieuws/Binnenland
471498
Binnenland

PX-10-onrust weggepoetst bij megasessie

DEN HAAG - Defensie schrijft een massabijeenkomst uit voor duizenden bezorgde (ex-)beroepsmilitairen en dienstplichtigen die tussen 1950 en 1996 werkten met het wapenreinigingsmiddel PX-10.

Vijf jaar nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek geen verband vaststelde tussen het kankerverwekkende benzeen bevattende goedje en ziektegevallen, staat de kwestie weer volop op de agenda. Defensie zoekt daarom centraal in Nederland een grote ruimte waarin op 28 januari mogelijk duizenden gedupeerden worden voorgelicht.

De commotie volgt op kritiek die binnen- en buitenlandse experts op het gebied van beroepsziekten onlangs uitten op het RIVM-onderzoek uit 2011. Terwijl door de jaren heen duizenden dienstplichtigen bij de marine en wapenherstellers bij andere krijgsmachtdelen hun wapens met PX-10 reinigden, zou er slechts met enkele tientallen marinemensen zijn gesproken.

Defensieminister Hennis werd in het parlement om uitleg gevraagd, maar houdt samen met het RIVM vol dat het onderzoek wel degelijk representatief was. ,,En daarover zijn ook onafhankelijke experts die ernaar hebben gekeken het volledig eens", meldt woordvoerster Sündüz Celen.

Defensie wijst op grond van het onderzoeksrapport alle claims van zieke PX-10-gebruikers van de hand. Volgens Celen zijn inmiddels honderd verzoeken om schadevergoeding afgewezen, 83 lopen nog.

Melden

Nu de onrust weer oplaait, komt er een voorlichtingsbijeenkomst. Uitgenodigd zijn in elk geval de tweeduizend oud-militairen die aangaven dat ze op de hoogte willen worden gehouden van de ontwikkelingen. Eind volgende maand zijn ook andere betrokkenen welkom die het naadje van de kous willen weten. Belangstellenden kunnen zich melden bij het ministerie, dat de bijeenkomst later ook via internet aankondigt.

Defensie benadrukt dat er geen nieuw onderzoek komt: ,,We gaan de resultaten nogmaals toelichten in de hoop daarmee onnodige zorgen weg te nemen", aldus zegsvrouw Celen. Verantwoordelijk bewindsvrouw Hennis zal niet komen, meldt de woordvoerster. Defensie vaardigt brigadegeneraal Jost van Duurling af, voorzitter van de Werkgroep Gevaarlijke Stoffen binnen de krijgsmacht. Er zijn ook deskundigen van het RIVM.

De militaire vakbonden, die na de eerste berichten over door PC-10 ziek geworden leden aandrongen op diepgaand onderzoek, kunnen leven met de oplossing van Defensie. ,,Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de het onderzoeksrapport niet deugt. Daarover bereiken ons vanuit de wetenschap ook geen signalen", aldus VBM-voorzitter Jean Debie.