Nieuws
471776
Nieuws

Onlineverkoop drijft franchisers tot wanhoop

Amsterdam - De enorme groei van online-verkopen drijft franchisenemers en -gevers uit elkaar. ABN Amro-econoom Sonny Duijn ziet dat spanningen tussen franchisegevers (het hoofdkantoor) en franchisenemers (de lokale ondernemers) al jaren groot zijn.

"De verdeling van de internetinkomsten is echt een heikel punt", zegt Duijn. "Daarover zijn in de afgelopen jaren veel botsingen geweest. Een van de oorzaken daarvan zijn dat overeenkomsten tekort schieten en houden geen rekening met de manier waarop een moderne consument zijn inkopen doet."

Verdeling van inkomsten

Het vraagstuk hierover wordt alleen maar heftiger. Zo stegen de internetverkopen in de detailhandel, de sector waar het meest gebruikt wordt gemaakt van franchisemodellen, van het eerste kwartaal van 2014 tot en met het derde kwartaal van 2015 met 50%

Online wordt steeds belangrijker. Die toenemende online-aankopen zijn een bedreiging voor het franchisemodel als er geen duidelijke afspraken over de verdeling van inkomsten worden gemaakt.

Dat begint een vloek te worden op het succesvolle concept, dat vooral in de detailhandel wortel heeft geschoten. In 1997 bepaalden franchisers nog 11,5% van de omzet binnen de detailhandel. Inmiddels zit dit percentage rond de 22%.

Wrijving

Bij Albert Heijn, een van de vele Nederlandse bedrijven die met franchise werken, dreef het conflict over de inkomsten via de online-kanalen ondernemers de afgelopen jaren tot wanhoop. Ze zagen regelrechte concurrentie in de opkomst van afhaalpunten en de webshop ah.nl. Een lokale ondernemer verliest omzet die over internet wordt geboekt. Die omzet komt terecht op het hoofdkantoor. "En dat zorgt voor wrijving", aldus Duijn, die niet op individuele gevallen wil ingaan. "Je word er als ondernemer gek van als er geen heldere afspraken bestaan."

Andere ketens waarbij regelmatig botsingen plaatsvonden tussen de ondernemers en het hoofdkantoor zijn onder andere Hema, Bakker Bart en Bruna.

De irritatie onder ondernemers komt voort uit verouderde contracten. Vele franchise-contracten zijn al jaren niet aangepast. "Er zijn zelfs overeenkomsten waar het woord internet niet of nauwelijks in voorkomt", stelt Duijn vast. "Nu de economie aan het herstellen is, is de timing uitstekend om de spanningen op te lossen om hier kraakheldere afspraken over te maken. Om eerlijk te zijn: het is van cruciaal belang om dit conflict structureel op te lossen. Het is eigenlijk vreemd als het consumentengedrag zo verandert, dat men blijft zitten op oude contracten."

Kritiek uit de achterban

Toch is het nog knap lastig om goede afspraken te maken. "Bindende afspraken maken over de verdeling van internetinkomsten maken is heel erg moeilijk. Want per formule verschilt dat heel sterk."

En over een gedragscode is ook weinig overeenkomst. Het afgelopen jaar zijn een paar pogingen gedaan om een code op te zetten. Maar steeds volgt er kritiek uit de achterban. "Het is tekenend voor de sector", zegt Duijn.

Dat komt omdat er meer problemen zijn in de franchisewereld. "Een deel van de spanningen wordt veroorzaakt doordat franchisegevers niet altijd open zijn over bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden. Ook afgegeven omzetprognoses zorgen voor heibel. Een franchisenemer voelt zich vaak misleid door de formule. Het leidt niet zelden tot een gang naar de rechter."