Nieuws
472528
Nieuws

OESO: pensioen bij onderbroken carrière fors lager

Amsterdam - Nederland, dat met zijn pensioenstelsel internationaal gerenommeerd is, scoort een stuk slechter als het gaat om de pensioenopbouw bij onderbroken carrières. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd pensioenrapport van de OESO.

Wie in Nederland vanwege werkloosheid of andere redenen het opbouwen van pensioen enkele jaren onderbreekt gaat er flink op achteruit.

Werkloos

Voor een onderbreking van 3 jaar moet Jan Modaal bijna vijf procent inleveren ten opzichte van iemand die een ononderbroken carrière heeft. Voor hogere inkomens gaat de achteruitgang nog harder. Iemand die met twee keer modaal vijf jaar werkloos is levert bijna tien procent in.

De ongelijkheid kan bovendien verder toenemen als de veelal bepleitte individualisering van het pensioenstelsel wordt doorgevoerd, waarschuwt de OESO.

Niet voorbeeldig

Met deze cijfers scoort Nederland internationaal bij lange na niet meer voorbeeldig. Onder de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zoals de denktank van rijke industrielanden officieel heet, scoort ons land zelfs ondergemiddeld.

De AOW compenseert de pensioenachteruitgang bij werkloosheid nog enigszins, maar wie alleen naar de verplichte aanvullende bedrijfspensioenen kijkt ziet een "scherpe reductie bij werkloosheidsonderbrekingen", schrijven de onderzoekers van de internationale organisatie in Parijs.

Bedreiging

Flexibilisering van de arbeidsmarkt, met korte contracten en minder zekerheid voor werkenden, vormt een groeiende uitdaging voor de houdbaarbeid van de pensioenstelsels in de onderzochte landen, constateert de OESO in haar tweejaarlijks rapport.

Dat geldt niet alleen voor Nederland. Met name in landen die te kampen hebben met vergrijzing zijn teruglopende premie-inkomsten onder invloed van flexwerk een bedreiging voor de pensioenfondsen.

Armoede

Hoewel veel OESO-landen er de laatste twee jaar in zijn geslaagd hervormingen door te voeren om het stelsel overeind te houden waarschuwt de OESO voor de gevolgen voor toekomstige generaties.

Veel landen hebben, net als Nederland, de pensioenleeftijd verhoogd. Maar zij hebben bestaande pensioenrechten vrijwel volledig intact gehouden. De OESO constateert dat gepensioneerden "nog nooit zo´n hoge levensstandaard hebben gehad", terwijl toekomstige generaties rekening moeten houden met "een serieus risico op armoede na pensioen".